6/2009

Dne 21.5.2009 pan J.B. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí této informace:

„Kopie výkresů RD č. 74 v ul. Na Mrázovce, Velká Chuchle za účelem přestavby RD, jehož je novým majitelem“.

Informace mu byla v zákonné lhůtě poskytnuta.
(Převzato osobně dne 3.6.2009).