6/2013

Dne 27.2.2013 pí. J.P. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se problematiky neplacení nájmu restaurace Nad Poštou (celkový dluh, platební morálka, odpovědnost, řešení pozdních plateb, den výpovědi, postupo během výpovědní lhůty).

Informace byly v zákonné lhůtě poskytnuty.