7/2011

Dne 30.5. 2011 požádal JUDr. M.A o informaci, týkající se voleb do ZMČ v roce 2010. Žádost dosud nebyla vyřízena z důvodu neuhrazení poplatku. Z důvodu odmítnutí uhrazení poplatku za vyřízení žádosti pak byla žádost postoupena MHMP. Informace mu byla poskytnuta 11.10.2011 po rozhodnutí MHMP.

 Dne 25.7.2011 na zasedání ZMČ Mgr. Dudáš podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o tuto informaci:
"Jakým způsobem budou pokryté zvýšené náklady na 2. uvolněnou osobu v rámci MČ Velké Chuchle, tzn. jestli budou jiné náklady sníženy anebo budou jiné dodateč. výnosy, které tyto zvýšené náklady pokryjí." Žádost mu byla poskytnuta.