7/2015

Dne 20.6.2015 spol. Právo ve veřejném zájmu, z.s podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí informace, týkající se platů a odměn nejvýše postavených úředníků za rok 2014 (odděleně plat a odměna u každé osoby).

Informace jí byly v zákonné lhůtě poskytnuty:
ÚMČ nemá zřízeny funkce vedoucích odborů (jsou řízeny tajemníkem ÚMČ).