7/2017

Dne 29.9.2017 společnost MikeJePan s.r.o, U Hřiště 334, 252 67  Tuchoměřice, podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí informace, týkající se "deseti otázek následného vypracování studie pro subjekt, který si jej objednal v rámci provozování www.MimozemskaStudie.cz".

Informace jí byly v zákonné lhůtě poskytnuty:
otázka č. 1-4   -  odpověď zní NE,
otázka č. 5      -  MČ nezná odpověď na otázku, nemá k této události žádné pokyny,
otázka č. 6      -  na území MČ Praha-Velká Chuchle má trvalý pobyt 2.316 obyvatel,
otázka č. 7      -  nikdo MČ neoznamoval přestupek uvedený v žádosti,
otázka č. 8      -  MČ má nainstalovány tři měřiče rychlosti s tím, že je měřena rychlost pouze na silnici, ve vzduchu nikoli,
otázka č. 9      -  počet pravomocně ukončených SŘ v roce 2016 - občanské soužití 7, evidence obyvatel 3, životní prostředí 12,
otázka č. 10    -  udělení technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla je v kompetenci pouze městské policie.