7/2019

Dne 17.8.2019 předseda Spolku pro odhalování a medializaci korupce - UPLACENI.CZ  (B.A. Mike Pán, Dr. h. c.) podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se subjektů Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové (IČ 27481107) a DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové (IČ 26007177), a to zda uvedené subjekty v minulosti podaly vůči MČ nabídky ve smyslu veřejných zakázek, příp. poskytnutí těchto nabídek v anonymizované podobě“.

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:

Městská část Praha - Velká Chuchle  v minulosti ani současnosti neobdržela od uvedených subjektů žádné nabídky ve smyslu veřejných zakázek.