7/2020

Dne 11.3. 2020 pan Mgr. Ing. J.H. advokát, požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, o sdělení obsahující dvě otázky a dva požadavky na poskytnutí dokumentů, a to „v kolika případech došlo k vydání pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, v rámci kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem a/nebo umístění jiného zdroje tepla, a to za roky 2017, 2018 a 2019 a v kolika případech došlo k pravomocnému zamítnutí návrhu na vydání stavebního povolení“,

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:

Městská část Praha - Velká Chuchle v letech 2017 – 2019 nevydala žádná pravomocná stavební povolení ani souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru týkající se odpojení soustavy centrálního zásobování teplem a/nebo umístění jiného zdroje tepla, totéž se týká zamítnutí návrhu na vydání stavebního povolení.

Městská část Praha – Velká Chuchle je řazena k tzv. „malým městským částem“, která má zřízen v rámci svého postavení, organizační struktury a svěřených kompetencí pouze odbor stavební a správy majetku (budovy, haly, stavby), který provádí jen písemná vyjádření k různým stavebním záměrům (např. připojení nemovitostí k inženýrským sítím apod.), neboť nemá žádné kompetence stavebního úřadu. Místně příslušný stavební úřad je zřízen na MČ Praha 16 – Radotín.