7/2021

Dne 12.2.2021 pan F.K. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informace, týkající se následujícího textu,
„jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ"), byly povinným subjektem zřízeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu ?; jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu ?; jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu ?; jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb. ?; jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb. ?; jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ ?; jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6 ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku § 29 písm. k) ZVZ ?; jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu ?; jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214 povinný subjekt používá ?".

Informace mu byly poskytnuty:
a) MČ Praha - Velká Chuchle zřídila následující příspěvkové organizace:

Základní škola Charlotty Masarykové, Praha 5 - Velká Chuchle, Starochuchelská 240/38, 159 00 Praha 5 - Velká Chuchle (IČ 70 107 521, IZO 102 385 441 - denní forma vzdělávání žáků),
Mateřská škola Velká Chuchle, Na Cihelně 456/17, 159 00 Praha 5 - Velká Chuchle (IČ 75 077 451, IZO 150 006 357 - předškolní vzdělávání dětí).

b) MČ Praha - Velká Chuchle nezřídila žádné „jiné právnické osoby".
c) MČ Praha - Velká Chuchle nezřídila právnické osoby nespadající pod definici ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb.

d) MČ Praha - Velká Chuchle v roce 2020 realizovala pouze veřejné zakázky v rámci vyhlášených výběrových resp. poptávkových řízení, které jsou zveřejněny na webových stránkách MČ (s dělením na veřejné zakázky do 31.12.2016 a od 1.1.2017) www.chuchle.cz/MČPRAHA-VELKÁCHUCHLE/Veřejnézakázkyod1.1.2017 s uvedením všech požadovaných informací k jednotlivým realizovaným veřejným zakázkám (případně je uvedeno jejich zrušení).

e) MČ Praha - Velká Chuchle objednává pouze právní služby v rámci zastupování advokátem spadající pod výjimku ustanovení § 29 písm. k), a to zejména pro řešení soudních sporů.

f) MČ Praha - Velká Chuchle v rámci identifikace ekonomických subjektů vznikla dne 1.7.1973 jako jedna z 57 městských částí obce Prahy s odvětvovou klasifikací činnosti č. 751100 (všeobecné činnosti veřejné správy) s přidělením identifikačního čísla 00231185 s obchodním jménem MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - VELKÁ CHUCHLE a sídlem na adrese U Skály 262/2, 159 00 Praha - Velká Chuchle s tím, že jako tzv. malá městská část je součástí správního obvodu MČ Prahy 16 - Radotín. Organizační řád městské části a úřadu městské části obsahující popis organizační struktury včetně jednotlivých odborů a počtu zaměstnanců je zveřejněn na již zmíněné www.chuchle.cz/Úřad/Organizačnířád.

g) MČ Praha - Velká Chuchle používá již zmíněnou adresu profilu zadavatele (viz bod d).