7/2009

Dne 11.6.2009 pan D.K. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí této informace:

„dohledání kopie smlouvy o výpůjčce mezi MČ Praha - Velká Chuchle a společností FINEP Chuchle a.s. z archivu stavebního odboru".

Informace mu byla v zákonné lhůtě poskytnuta.
(Převzato osobně dne 22.7.2009).