7/2014

Dne 27.5.2014 spol. HBW Group, s.r.o., Nad Malým Mýtem 10, 14700  Praha 4, podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí kopie PD k parc. č. 189/15 v k.ú. Velká Chuchle.

Informace byla v zákonné lhůtě poskytnuta.