8/2014

Dne 2.6.2014 spol. Sedermin s.r.o., Roháčova 188/37, 13000 Praha 3, podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí informace, týkající se poskytnutí všech účinných nájemních smluv k pozemku parc. č. 1027/2 v k.ú. Velká Chuchle resp. jeho částem.

Informace byla v zákonné lhůtě poskytnuta.