8/2015

Dne 1.12.2015 spol. Heagl s.r.o. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí informace,

týkající se právního informačního systému CODEXIS (dodavatel ATLAS consulting spol. s.r.o.)


Informace jí byly v zákonné lhůtě poskytnuty:

1. Právní informační systém CODEXIS používáme.
2.1. K tomuto softwaru nepoužíváme doplněk Liberis ani žádný jiný.
2.3. Používáme verzi modulu N/2 (instalace pro síťový server s přístupem pro 1-2 uživatele).
2.4. Cena za poskytování služeb za období trvání smlouvy od 1.5.2011 do 30.6.2014 byla stanovena na 15.000,- Kč bez DPH, počínaje 1.7.2014 je hrazeno poskytování služeb v pravidelných ročních platbách ve výši 10.000,- Kč.
2.5. Servisní smlouva programového vybavení CODEXIS byla uzavřena s účinností od dne 1.5.2011.
2.6. Servisní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.