8/2017

Dne 14.11.2017 a 23.11.2017 pan J.K. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí informace, týkající se "využití 3 mil. Kč vyčleněných ZMČ v lednu 2017 na spoluúčast ohledně výstavby dešťové kanalizace v dolní části MČ, přidané sumy magistrátem a fáze přípravy této stavby k dnešnímu dni po uplynutých 10-ti měsících." 

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:
MČ Praha-Velká Chuchle zmíněné 3 mil. Kč eviduje na konkrétním paragrafu místního rozpočtu MČ na rok 2017 pro uvedený účel, tj. na spoluúčast pro vybudování další fáze protipovodňových opatření v dolní části Velké Chuchle s tím, že dosud není známa celková částka ani v jaké fázi je příprava této stavby po uplynulých deseti měsících, tj. k dnešnímu dni.
Zároveň byl žadatel informován, že "Investiční záměr doplnění protipovodňové ochrany" byl již počátkem letošního roku osobně předán kompetentním osobám HMP mj. radnímu pro bezpečnost a prevenci kriminality panu Bc. Liboru Hadravovi.