Škola oslavila 80. výročí

Den otevřených dveří připravovali učitelé v ZŠ Charlotty Masarykové už od jara. Termín 5. října byl známý už dlouho do předu, a tak není divu, že v kýženou sobotu do školy přišly stovky absolventů, rodičů, žáků ale i bývalých zaměstnanců školy. V hlavní budově je čekalo několik překvapení, jinak si mohli školu prohlédnout doslova od sklepa až po půdu. Zájem byl zejména o přístavbu dokončenou v minulém roce, další zájemci zamířili do starých tříd, aby zavzpomínali na svá školní léta. Zde, v prvním patře, byla také umístěna ve třech třídách výstava o historii školy včetně množství žákovských fotografií i fotografií pedagogických sborů. V jedné z učeben se krátce po deváté hodině konalo slavnostní zahájení, kde přítomné hosty přivítala ředitelka školy Mgr. Eliška Jančíková, kde mj. řekla: „Ráda bych při této příležitosti poděkovala našemu zřizovateli, městské části Velká Chuchle, všem starostům, kteří vstřícně naslouchali potřebám školy a nemalou měrou přispěli k její současné podobě. Další poděkování směřuje k našim důležitým partnerům – rodičům žákyň a žáků školy, spřáteleným organizacím, školské radě, sponzorům za trvalý zájem o školu, za ochotu spolupracovat, pomáhat a podporovat naše aktivity. Poslední velké poděkování patří mým současným kolegyním a kolegům z řad pedagogů i nepedagogů za to, že společně se mnou dokázali vytvořit příjemné společenství dospělých a dětí, kde vládne tvůrčí vzdělávací atmosféra, vzájemná úcta a tolerance. Na závěr bych si dovolila malé osobní vyznání. Pro mě je rok 2013 také rokem kulatého výročí, již dvacet let je můj profesní život velmi těsně spjat s chuchelskou školou a za tu dobu se naše škola i obec Velká Chuchle staly mou srdeční záležitostí a budu ráda, jestliže i moje práce zanechá alespoň malou stopu v historii naší krásné školy.“

V další části programu byly předány pamětní listy přítomným dlouholetým pedagogům naší školy: bývalému řediteli školy Jiřímu Kovaříkovi (působil ve škole v letech 1991 – 2006), paní učitelce Aleně Černé (učila ve škole od roku 1958 do roku 1982) , panu učiteli Josefu Poslušnému (učil ve škole v letech 1969 – 2006) a Janě Pěkné (působí ve škole od roku 1980 do současnosti). Dalším bývalým pedagogům, zaměstnancům školy a dalším zájemcům byly pamětní listy předávány v průběhu celého dopoledne.

Následně vystoupil bývalý starosta MČ Praha – Velká Chuchle Ing. František Lapáček se svojí pozoruhodnou vzpomínkou na počáteční školní léta. Zdravici a přání všeho dobrého pronesl rovněž současný starosta Mgr. Martin Melichar. Na závěr slavnostního zahájení vystoupili žáci IX. třídy s prezentací o životě Charlotty Masarykové, podle které je chuchelská škola pojmenována. Prezentace je součástí dvouletého projektu. V minulém roce žáci hledali informace a fotografie na internetu, četli Listy do vězení, vedle míst v Praze, kde Charlotta žila, navštívili také Hodonín, kde je muzeum TGM. V letošním roce projekt vrcholí, vedle prezentace ve své třídě žáci zorganizovali výstavku fotografií a materiálů spojených s životem Charlotty Masarykové. Projekt je založen na týmové spolupráci a společné odpovědnosti za výsledek.

Program pokračoval v tělocvičně, kde žáci V. třídy předvedli krátké divadelní představení pod názvem „Cestovatel Vašek mezi lidojedy“, dále zazněla píseň Když se zamiluje kůň v podání školního sboru jako pocta panu učiteli Poslušnému, a páťáci rovněž zazpívali „Lásko má já stůňu“, „Kdyby prase mělo křídla“ a „Země vzdálená“. V jídelně bylo připraveno občerstvení, o které se starala děvčata z IX. třídy. V hudebně zase vznikl retrokoutek p. učitele Josefa Poslušného, který zde vzpomínal na svou učitelskou kariéru, Poslední zvonění a Veselé strunky. Komponovaný pořad vyvrcholil pěveckým číslem bývalých Veselých strunek, ve kterém vystoupila i herečka Michaela Kuklová, která je absolventkou školy.

Chodby školy byly vyzdobeny stopami, na kterých byly zaznamenány významné mezníky v historii školy, v přízemí pak všichni mohli obdivovat bronzovou bustu Charlotty Masarykové, která v nejbližší době bude ozdobou školní budovy. S její autorkou, malochuchelskou občankou, sochařkou Věrou Růžičkovou – Bejrovou se podařilo starostovi MČ Praha – Velká Chuchle Mgr. Martinu Melicharovi domluvit na její výrobě.

Vedle výstavy a pamětních listů projevili účastnici setkání zájem i almanach, který škola při příležitosti 80. výročí vzniku školy vydala. Celý náklad almanachu byl rozebrán, zájemci, kteří den otevřených dveří nestihli, si ho ale mohou stáhnout na školních stránkách na adrese http://skola.chuchle.cz. Jeho součástí je také chronologický seznam zaměstnanců školy v letech 1933 – 2013.

Text: Tomáš Hromádka, Foto: Jan Zágler

Hosté - foto č. 1

Hosté - foto č. 2

Hosté - foto č. 3

Projev paní ředitelky Mgr. Jančíkové při předávání pamětních listů.

Hosté - foto č. 4

Bývalý starosta obce Ing. Lapáček a současný starosta Mgr. Melichar.

Žáci 9. třídy si připravili medailonek Charlotty Masarykové.

Oslav se zúčastnila také bývalá žákyně školy herečka Michaela Kuklová.