8/2009

8/2009
Dne 20.8.2009 pí. M.F. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí této informace:

„vyhledání dokladů k rodinnému domu v ul. Nad Libří č.p. 365, Velká Chuchle."

Informace jí byla v zákonné lhůtě poskytnuta.
(Převzato osobně dne 20.8.2009).