8/2010

Dne 26.5.2010 paní R.J. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí těchto informací:

„Vše o restituci par.č. 564/2 - korespondence s pí. Beníškem".

Informace jí byly v zákonné lhůtě poskytnuty.