8/2013

Dne 3.4.2013 pan Ing. J.Š. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se "záboru veřejného prostranství" v ul. Pod Akáty, zveřejnění celkové částky hrubé - čisté mzdy za r. 2012 (dle rozdělení) a stavu bankovních účtů ke dni 31.12.2012.

Informace byly v zákonné lhůtě poskytnuty.