880 let Chuchle

880 let od první zmínky o Chuchli

19. ledna 2012 uplynulo 880 let od první zmínky o Chuchli. V roce 1132 je připomínáno, že v Chuchli pobýval biskup Menhart, který se jakoby zázrakem zachránil před pohromou zavalením kamenem. Nejprve Chuchle byla benediktýnským a královským majetkem, později přešla pod zbraslavský klášter, který byl na Zbraslavi založen r. 1292 a v jeho majetku byla s menšími přestávkami až do roku 1785.
S Velkou Chuchlí je spojeno jméno Joachima Barranda, francouzského vědce, který zdee při svém pobytu studoval zkameněliny. Zdejší oblast byla totiž odpradávna bohatá na vápenec, který se zde lámal a vyrábělo se z něj vápno. Z minulého století se dochovala významná technická památka Pacoldova vápenka.

Dnes je nedílnou součástí Velké Chuchle také i Malá Chuchle (dříve samostatná obec, od r. 1922 součást Prahy), která byla v 18. stol. proslavená svou "léčivou" vodou a lázněmi. dokonce se v Chuchli vypráví, že si vodu nechávala dovážet i rakouská královna Marie Terezie. Později byla léčivost této vody vyvrácena vědeckými argumenty, ale z Malé Chuchle se stalo malebné výletní místo. V roce 1881 zde proběhla tzv. "Chuchelská bitka", kdy se zde střetli čeští studenti s příslušníky německých spolků. O této události píše pražský německý spisovatel Egon Erwin Kisch, že byla podnětem pro další nenávist ze strany obou národů. Z doby barokní a klasicistní se v Malé Chuchli zachoval architektonicky významný komplex budov, v čele s vilou Marií, kde trávil své letní večery s přáteli Jaroslav Vrchlický. Na kopci nad drahou stojí z dálky viditelný kostel sv. Jana Nepomuckého r. 1729 vystavěný v barokním slohu.

Velkou Chuchli však nejvíce proslavilo dostihové závodiště. První dostihy zde byly odstartovány v r. 1906. Tehdy závodiště sloužilo včetně nádherných secesních tribun, které byly v roce 1985 nahrazeny stavbou nové železobetonové tribuny. První ročník prestižního derby - dostihu se běžel v r. 1921. Jeho tradice na chuchelském závodišti byla porušena jedenkrát - v roce 1995.

V roce 1999 bylo navráceno místní základní škole pojmenování "Škola Charlotty Masarykové," které bylo ze školy odstraněno v r. 1939 a po válce již neobnoveno. O dva roky později získala MČ Praha - Velká Chuchle právo užívat svůj znak a prapor. Grafickou podobu heraldických symbolů vytvořil Milan Mysliveček - odráží se v nich tradice malochuchelských lázní, sv. Jana Nepomuckého a zdejších dostihů.

Přestože Malou a Velkou Chuchli v roce 2002 postihla velká povodeň je tato městská část považována za "dobrou adresu." Zdejší obyvatelé se živě zajímají o místní dění a sdružují se v řadě spolků. Pochvalují si zejména bydlení uprostřed přírody a zároveň v hlavním městě.

Mgr. Tomáš Hromádka, kronikář městské části

U příležitosti 880 letého výročí Chuchle vydal úřad městské části pamětní pohlednice, které jsou zdarma k dostání na sekretariátu ÚMČ, U Skály 262/2

 

chuchle

logo