8a/2017

Dne 14.11.2017 a 23.11.2017 pan J.K. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se "využití 3 mil. Kč vyčleněných ZMČ v lednu 2017 na spoluúčast ohledně výstavby dešťové kanalizace v dolní části MČ, přidané sumy magistrátem a fáze přípravy této stavby k dnešnímu dni po uplynutých 10-ti měsících."

Dne 29.11.2017 pan J.K. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o dodatek k poskytnutí informace, týkající se "opakování otázky, jak pokročila příprava výstavby dešťové kanalizace v dolní Chuchli, která je v kompetenci výhradně MČ a která na realizaci podle zápisů měla požádat o investiční dotaci magistrát."

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:
MČ Praha-Velká Chuchle prostřednictvím starosty MČ již opakovaně žádala kompetentní osoby HMP, resp. MHMP (radní Bc. Libor Hadrava, radní RNDr. Plamínková, p. Jiří Hovorka - specialista ochrany obyvatelstva z oddělení krizového managementu MHMP) o řešení této problematiky včetně jejího projednání, a to mj. pravidelně při příležitosti konání zasedání ZHMP a Sněmu starostů MČ HMP, přičemž získala příslib, že bude tento podnět zahrnut do plánu investičních staveb HMP a že starosta MČ bude přizván na jednání Výboru pro bezpečnost ZHMP.
MČ Praha-Velká Chuchle dosud neobdržela žádné písemné vyjádření k problematice výstavby kanalizace v dolní Chuchli, přičemž jak bylo již sděleno, vyčlenila jako spoluúčast 3 mil. Kč pro uvedený účel.