9/2012

Dne 29.3. 2012 požádal o p. V.K. o nahrávku z 3. zasedání ZMČ. Nahrávka mu byla v zákonné lhůtě dne 30.3. 2012 poskytnuta.