9/2013

Dne 8.4.2013 p. Ing. J.Š. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se činnosti spojené s aktivitou na pozemku parc. č. 143/1 v k.ú. Malá Chuchl (zda je činnost v souladu s platnou legislativou).

Informace byly v zákonné lhůtě poskytnuty.