9/2015

Dne 9.12.2015 spol. TC 101 s.r.o. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí informace,

týkající se poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí.

Informace jí byly v zákonné lhůtě poskytnuty:

MČ Praha-Velká Chuchle není zřizovatelem žádné fungující stanice měření emisí.