9/2017

Dne 27.11.2017 pan J.V. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí informace, týkající se  "počtu voličů, kteří hlasovali ve volbách do PS PČR v jednotlivých volebních okrscích a kteří se zúčastnili hlasování na základě voličských průkazů v rámci MČ Praha - Velká Chuchle."

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:

Volební okrsek č. 54001
zapsaných voličů ve stálém seznamu     841
odvolilo                                                  604
z toho na voličský průkaz                          1

Volební okrsek č. 54002
zapsaných voličů ve stálém seznamu     768
odvolilo                                                  604
z toho na voličský průkaz                        32

Volební okrsek č. 54003
zapsaných voličů ve stálém seznamu     130
odvolilo                                                  105
z toho na voličský průkaz                          7