900 let Zbraslavi

V roce 2015 bude Zbraslav slavit 900 let od svého vzniku. Oslavy začnou prví jarní den a budou pokračovat v průběhu celého roku.

Praha Zbraslav, 10. března 2015 - První jarní den, 21. března, se na Zbraslavi uskuteční slavnostní zahájení Roku pro Zbraslav. V roce 2015 si obec připomíná 900 let své existence a u této příležitosti se zde během celého roku budou konat série akcí, jejichž cílem je výročí připomenout a přilákat lidi z Prahy a okolí k návštěvě Zbraslavi.

Zahájení Roku pro Zbraslav se uskuteční formou Zbraslavobraní - setkání u kulatého stolu na téma historie Zbraslavi. Spolu s našimi předními historiky k němu zasednou i znalci místních dějin. Večer v královském sále zbraslavského zámku vystoupí soubor Schola gregoriana pragensis. V průběhu dne paní starostka představí další akce, které Městská část Zbraslav ve spolupráci s místními vzdělávacími, kulturními, sportovními, zájmovými, spolkovými a jinými organizacemi připravila v rámci Roku pro Zbraslav.

(Podrobný program zahajovacího dne viz níže.)

První písemnou zmínku, o Zbraslavi můžeme nalézt v zakládací listině Kladrubského kláštera. Psal se rok 1115 po Kristu a Zbraslav je v ní uváděna jako ves darovaná klášteru. Od té doby prošla Zbraslav bohatou historií, historií plnou zvratů, vzestupů a pádů. Její dějiny se spojují s počátky české státnosti ve středověku.

"Rok 2015 jsme nazvali Rokem pro Zbraslav, abychom důstojně oslavili a připomenuli si 9 století trvání naší obce. Chceme vyzvat pražskou veřejnost k návštěvě Zbraslavi na kteroukoliv akci pořádanou v tomto výročním roce, anebo jen tak se projít městem či po břehu Vltavy a nechat na sebe působit genia loci," říká místostarostka Zbraslavi Michaela Bernardová.

Oslavami Roku pro Zbraslav se městská část propojí také s dalšími městy a obcemi, jejichž historie začíná zápisem v zakládací listině Kladrubského kláštera v roce 1115. Záštitu nad Rokem pro Zbraslav převzala majitelka Zbraslavského zámku paní Eva Curry.

U příležitosti oslav 900 let od první zmínky o Zbraslavi, bude vydán Kalendář Roku pro Zbraslav, obsahující přehled jednotlivých akcí a základní informace o Zbraslavi a její historii. Současně byl založen Klub 009, do jehož řad zve Zbraslav významné osobnosti české kultury, politiky i akademické sféry. "Myslíme si, že Zbraslav má co nabídnout a počítáme s tím, že exkluzivní členové nám na oplátku pomohou vymyslet a zrealizovat akce, které obohatí dění a kulturní nabídku Zbraslavi, tedy hlavního města Prahy," říká Bernardová.

Srdečně zveme všechny zájemce k účasti na Zahajovacím dni, ale i dalších akcích celého Roku pro Zbraslav. "Přijeďte k nám na Zbraslav, abychom jí mohli vzdát hold - uctíme tím společně významnou kapitolu české historie. Pokud navštívíte naši městskou část, zajděte k hrobům posledních Přemyslovců nebo se vydejte na Karlovu vyhlídku, na místo, kde se začínají zvedat Brdy a odkud z jejich prvního kopce shlížel na malebný soutok Berounky a Vltavy a zbraslavský klášter, král a císař Karel IV., když poprvé navštívil jako dospělý svoji vlast po návratu z Francie a Itálie. Poezii těchto míst zachytil neopakovatelným způsobem v Rozmarném létě spisovatel Vladislav Vančura, který má nyní před domem, kde žil a tvořil, památník. Prostě možností je spousta - budete u nás vždy vítáni!" zve k návštěvě Bernardová.


Více informací poskytne:

Michaela Bernardová, místostarostka, Tel.: 257111888; mail: michaela.bernardova@mc-zbraslav.cz

ROK pro Zbraslav - ZAHAJOVACÍ DEN oslav 900 let od první zmínky o Zbraslavi

Sobota 21. března 2015

Program:

  • 15:00 Slavnostní fanfáry - Žesťový kvintet ZUŠ pod vedením Milana Tolknera (balkon Městského domu)
  • 15:15 Vyhlášení Roku pro Zbraslav a seznámení s jeho obsahem (obřadní síň Městského domu)
  • 15:30 - 16:30 Loutkové divadelní představení pro děti (Kaškovo divadlo)
  • 15:30 - 17:30 Zbraslavobraní: kulatý stůl na téma 900 let Zbraslavi - prof. Kateřina Charvátová, ing. arch. Karel Pašek, Mgr. Lenka Šťástková, prof. Josef Žemlička a Oldřich Vlček, hudební vstupy žáků a učitelů ZUŠ (obřadní síň Městského domu)
  • 19:30 Pocta Zbraslavi: vystoupení souboru Schola Gregoriana Pragensis: Hlasy, tváře a slova starých kronik (Královský sál zbraslavského zámku)

900 let Zbraslavi - logo

Zbraslav a literatura - leták k doprovodné akci