9/2009

9/2009
Dne 21.9.2009 pí A.P. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí této informace:

„vyhledání dokumentace k RD č.p. 429 v ul. Na Hvězdárně, Velká Chuchle."

Informace jí byla v zákonné lhůtě poskytnuta.
(Převzato osobně dne 21.9.2009).