9/2014

Dne 5.6.2014 pan Ing. J.Š. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se fotokopie vyjádření TSK "Mimoúrovňové křížení ulice Starochuchelská s železniční tratí" a to všechny varianty.

Informace byly v zákonné lhůtě poskytnuty.