Oficiální web Úřadu městské části Praha - Velká Chuchle

8d9535d7f4f1bde5df6375be93b67567.jpg

Část potoka Vrutice projde zkapacitněním

Část koryta potoka Vrutice u mostu pod železniční tratí musí být prohloubena. V současné době zde totiž dochází ke vzdouvání vody, celá oblast je zanášena naplaveninami a v případě povodně hrozí vylití vody z břehů. Rada hl. m. Prahy dnes schválila uzavření smlouvy s vítězem veřejné zakázky, společností Sdružení Nowastav-AZ Asanace-Vrutice s nabídkovou cenou 6 297 000 Kč bez DPH. /Tisková zpráva ze 40. jednání Rady hl. m. Prahy 29. listopadu 2016/

Zobrazit celý text
ea03bb494ff2a0c012e44989db0ce2ae.jpg

Hasiči rozsvítili vánoční strom

Parta chuchelských dobrovolných hasičů přišla s výborným nápadem, připomenout si Adventní čas rozsvícením vánočního stromu. A tak pod záštitou městské části Praha- Velká Chuchle a starosty Stanislava Fresla, byl na první Adventní neděli 27. listopadu v 17:00 hod. slavnostně rozsvícen strom na náměstí Chuchelských bojovníků.

Zobrazit celý text
61f67e63b2e2b4e5cab5ca2f52256987.png

Po čertech dobrá neděle na Letenské pláni

Vážení občané, rádi bychom Vás pozvali na rodinnou akci Po čertech dobrá neděle na Letenské pláni, kterou pořádáme ve spolupráci s pražskými domy dětí a mládeže. Bližší informace k akci naleznete v příloze. Budeme se těšit na viděnou!

Zobrazit celý text
597ce62c1caf393ea91c7c2f351322d7.jpg

První veřejné plánování okolí Lochokovského tunelu

Srdečně Vás zveme na první veřejné plánování OKOLÍ LOCHKOVSKÉHO TUNELU VAŠIMA OČIMA. Ve středu 30.listopadu 2016 v 18:00. hod v jídelně ZŠ Charlotty Masarykové - Starochuchelská 240/38, Velká Chuchle.

Zobrazit celý text
dd11da824b2d98671a5861f71f5dfff6.jpg

Senioři z Velké Chuchle navštívili Kuks a okolí

20. září 2016 pořádal Klub seniorů výlet na Kuks. Sraz byl v 8 hodin na obvyklém místě a to na Náměstí Omladiny. Už v 9.58 hod. jsme dorazili do Kuksu. Než jsme se vydali na prohlídku hospice, tak jsme si mohli prohlédnout expozici o výrobě léků s názvem „Kouzlo apatyky“. Poté následovala základní prohlídka hospice.

Zobrazit celý text
3aa9bd262e948c6d720f0c03f58d4165.jpg

Rozsvícení vánočního stromečku ve Velké Chuchli

Sbor dobrovolných hasičů Praha-Velká Chuchle pod záštitou Městské části Praha-Velká Chuchle a pana starosty Stanislava Fresla si Vás dovolují pozvat na SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU A SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ S OBČERSTVENÍM, které se uskuteční dne 27.11.2016 od 16:00 hod. na náměstí Chuchelských bojovníků. Rozsvícení stromečku proběhne v 17:00 hod.

Zobrazit celý text
1e01aeb8ab03d17272fb39e997e489bb.jpg

Socio-ekonomická studie území soutoku Berounky a Vltavy

Cílem následujících otázek je zjistit, jaký je Váš pohled na současný stav území soutoku Berounky a Vltavy. Otázky jsou zaměřeny na současné využití a postoje lidí spojených s tímto územím. Tento nezávislý vědecký výzkum je prováděn Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (CzechGlobe).

Zobrazit celý text
041a221ef0b547f2a6e0c42bb223a210.jpg

Informační zpravodaj PID č. 21/2016

Zobrazit celý text
b8ad92d351179915a14f3f3598d3a8bb.jpg

Příprava na Adventní čas

Velice pěkné účasti dětí a rodičů – hlavně maminek, se těšila akce rodinného centra, která se konala v pátek 11. listopadu odpoledne. Vyráběla se přáníčka, zdobily perníčky, malovalo se. Podrobnosti o této zdařilé akci slíbila napsat paní Formanová, vedoucí rodinného centra a článek bude uveřejněn v Chuchelském Zpravodaji. Text a foto: Jan Zágler

Zobrazit celý text
f34a2c1fc58cfcf98806f827d3b67352.jpg

Pietní akty v Malé a Velké Chuchli

Ve čtvrtek 27. října u příležitosti výročí vyhlášení samostatného Československého státu proběhly tiché pietní akty a položení kytic u pomníků umístěných ve Velké a Malé Chuchli. Kytice pokládali starosta Velké Chuchle Stanislav Fresl, místostarosta Martin Šimek a zaměstnankyně úřadu Olga Legnerová. Vzhledem k tomu, že žáci Základní školy Charlotty Masarykové měli již od pondělí 24. října prázdniny, proběhlo tentokrát položení kytice u pamětní desky umístěné na budově školy bez účasti žáků a...

Zobrazit celý text
Stránkování: Archív článků