Oficiální web Úřadu městské části Praha - Velká Chuchle

fa5d0d54352c15b5a15739a76cb70fe5.jpg

Hold obětem Pražského povstání z roku 1945

7.5.2019

V úterý 7. května od 17:00 proběhl u pomníku padlým v Chuchelském háji slavnostní pietní akt k uctění památky obětí  Pražského povstání. Za přítomnosti chuchelských občanů položili k pomníku věnec paní starostka Lenka Felix a  místostarostové Martin Melichar a Robert Mařík, společně s ředitelkou základní školy paní Eliškou Jančíkovou. Slavnostního aktu se zúčastnily nejen  děti z chuchelské školy, které na závěr zazpívaly naší hymnu, ale také zástupci chuchelských spolků.

...

Zobrazit celý text
5279b0891eb8af3ac26ef54b530daefe.jpg

Obchodní centrum Strakonická - informace

25.4.2019

Včera večer 24.4. 2019 proběhla  v K8  pro občany veřejná prezentace záměru vybudovat u Strakonické ulice  obchodní centrum. Svoje záměry představili zástupci investora a architektonické kanceláře.

Když nás tito zástupci navštívili na přelomu března a dubna, tak jeden z prvotních požadavků byl veřejně odprezentovat tento záměr, ještě před tím, než dáme prvotní stanovisko za MČ. Následně jsme  se při tomto jednání  vyjadřovali k potřebě zakomponovat odhlučnění do sjezdu a výjezdu...

Zobrazit celý text
72917add291ec114e1e572df1d4a6a75.jpg

OC Strakonická - prezentované dokumenty

25.4.2019

Od zástupců investora jsem obdrželi dokumenty, které byly včera večer prezentovány občanům. Takže, kdo jste to nestihl, máte možnost se podívat.

Zobrazit celý text
261f9cbaf01ab84ee24e52a915a27b24.jpg

V Praze platí zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech

20.4.2019

Na základě výstrahy před nebezpečím požáru, kterou vydal 20.4.2019 Český hydrometeorologický ústav, bude až do odvolání na území Prahy platit nařízení týkající se zákazu rozdělávání ohňů na rizikových místech. Zákaz je platný od zveřejnění na Úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy(20.4.2019), a to podle „Nařízení č.1224 ze dne  24.5.2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru".


Za místo zvýšeného nebezpečí vzniku...

Zobrazit celý text
bcdb2db439f8b6faffe8703e6530ca40.jpg

Blokové čištění ulic v dubnu

17.4.2019

Ve črvtrek 25.4. a v pátek 26.4. proběhne v naší Městské části blokové čištění ulic, vždy od 7:00 do 15:00 hodin. Žádáme provozovatele, řidiče i majitele vozidel, aby ve vlastním zájmu neparkovali na zmíněných komunikacích.

Zobrazit celý text
b46835db6e6aa183061eed8066a74d60.jpg

Problematika SK Čechoslovanu

15.4.2019

Vzhledem k tomu, že se problematika, týkající se SK Čechoslovanu „táhne“ již mnoho let, chci Vás informovat o aktuálním stavu. V loňském roce obdržel klub platnou výpověď z hrací plochy, nicméně stále probíhala jednání i ohledně budovy, bez níž je hrací plocha k ničemu. Bylo naší povinností pokusit se vyjednávat s vedením klubu. Občany, kteří se o věc zajímali, jsme podrobně informovali na zastupitelstvu, kde jsme vysvětlili i jejich dotazy. Vzhledem k tomu, že jednání se zástupcem klubu...

Zobrazit celý text
d152aad5d9881acc1e81bad5d580d639.jpg

NOVÉ LAVIČKY

9.4.2019

Nové lavičky byly umístěny u Úřadu MČ Velká Chuchle a před ordinací lékaře. Za zpříjemnění čekání a odpočinku na sluníčku děkujeme kovovýrobní firmě Svatoslava Špatného z Malé Chuchle.

Zobrazit celý text
07821b461515f6d62ecf253552443939.jpg

MŠ - den otevřených dveří a zápis

8.4.2019

Den otevřených dveří v MŠ Velká Chuchle proběhne v úterý 16. 4. 2019 od 15:00 hod ve třídě Berušky a Šnečci. Zápis na školní rok 2019/2020 pak 9. května 9:00 - 17:00 v ředitelně MŠ

Zobrazit celý text
a6da39970f7b85cf8a4e214982ace523.jpg

Pravidla pro pálení na zahradách

8.4.2019

Vzhledem k tomu, že máme před sebou období, kdy se předpokládají jarní úklidy zahrady, důrazně varujeme, že vypalování trávy je v České republice zakázáno hned třemi zákony: zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti ve znění pozdějších předpisů. Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč. Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona ani právnické a podnikající fyzické osoby nesmí plošně vypalovat porosty. Těmto osobám hrozí za přestupek pokuta až do výše 500 000 Kč.

Zobrazit celý text
569ca02d689809818eea05c3c0c005c0.jpg

PŘESPOLNÍ CHUCHELSKÝ BĚH 2019

8.4.2019

MČ Praha - Velká Chuchle je partnerem závodu, který pořádá DTJ Velká Chuchle již tuto neděli, 14. dubna od 9:30 hod. Startuje se v pěti věkových kategoriích, zvlášť dívky, zvlášť chlapci. Nejmladší děti (ročník narození 2013) absolvují trať dlouhou 90 m. S přibývajícím věkem se dálka tratti prodlužuje - nejstarší ročníky (2004, 2005 a 2006) poběží 800 m.

Zobrazit celý text
Stránkování: Archív článků