Oficiální web Úřadu městské části Praha - Velká Chuchle

07821b461515f6d62ecf253552443939.jpg

MŠ - den otevřených dveří a zápis

8.4.2019

Den otevřených dveří v MŠ Velká Chuchle proběhne v úterý 16. 4. 2019 od 15:00 hod ve třídě Berušky a Šnečci. Zápis na školní rok 2019/2020 pak 9. května 9:00 - 17:00 v ředitelně MŠ

Zobrazit celý text
a6da39970f7b85cf8a4e214982ace523.jpg

Pravidla pro pálení na zahradách

8.4.2019

Vzhledem k tomu, že máme před sebou období, kdy se předpokládají jarní úklidy zahrady, důrazně varujeme, že vypalování trávy je v České republice zakázáno hned třemi zákony: zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti ve znění pozdějších předpisů. Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč. Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona ani právnické a podnikající fyzické osoby nesmí plošně vypalovat porosty. Těmto osobám hrozí za přestupek pokuta až do výše 500 000 Kč.

Zobrazit celý text
569ca02d689809818eea05c3c0c005c0.jpg

PŘESPOLNÍ CHUCHELSKÝ BĚH 2019

8.4.2019

MČ Praha - Velká Chuchle je partnerem závodu, který pořádá DTJ Velká Chuchle již tuto neděli, 14. dubna od 9:30 hod. Startuje se v pěti věkových kategoriích, zvlášť dívky, zvlášť chlapci. Nejmladší děti (ročník narození 2013) absolvují trať dlouhou 90 m. S přibývajícím věkem se dálka tratti prodlužuje - nejstarší ročníky (2004, 2005 a 2006) poběží 800 m.

Zobrazit celý text
50a0e6813d36bb6cadd4c2e8052699e2.jpg

Dostihy: Cena MČ Praha - Velká Chuchle

7.4.2019

V neděli 7.4. 2019 byla na chuchelském závodišti zahájena letošní sezona, a to Cenou MČ Praha Velká Chuchle, rovinovým dostihem na 1600 metrů. S Petrem Foretem v sedle vyhrála polská Darina.

Více fotografií na

https://www.facebook.com/484324148252685/photos/pcb.2427766670575080/2427765460575201/?type=3&th eater

Zobrazit celý text
8f1e187d9ca753bdf7f1bee61388dd52.jpg

Ukliďme Česko

6.4.2019

V sobotu 6.4.2019 se dobrovolníci zapojili na základě celorepublikové výzvy Ukliďme Česko a  osobní aktivity pana Jiřího Barcala do akce v našem případě „Ukliďme Chuchli". Uklízelo se na dvou místech, a to na Lahovské a také díky paní Monice Krylové i v Mezichuchelské. Dobrovolníci sesbírali skoro 50 pytlů odpadu, které následně odvezeme do sběrného dvora. Všem dobrovolníkům, kteří se do této akce zapojili a odvedli pěkný kus práce, děkuji.

Lenka Felix,...

Zobrazit celý text
bd0fd8f0664561c76e5649b558be414d.jpg

Kácení jasanu před kapličkou

3.4.2019

V sobotu 30. března byl pokácen 21 m vysoký jasan před kapličkou na náměstí Chuchelských bojovníků. Práce trvaly přes 8 hodin – jasan se odřezával od horních větví, aby se nepoškodila komunikace a okolní budovy. Strom byl pokácen po zvážení celé situace, kdy poškozoval stavbu statku a kapličku. Znalecký posudek na základě akustické tomografie vyhodnotil výrazně sníženou vitalitu i stabilitu stromu a konstatoval jádrovou hnilobu bazální části kmene a pravděpodobně i kořenového systému, včetně...

Zobrazit celý text
2fc0203dc29d0e3f4b4416368985fe9e.jpg

Triatlon v Chuchli

3.4.2019

Praha i Velká Chuchle ožije triatlonovým svátkem již za necelé 4 měsíce. Nad 5. ročníkem mezinárodního závodu světové triatlonové série, který proběhne pod názvem FORD CHALLENGE PRAGUE ve dnech 26. - 27. 7. 2019, přijala záštitu i paní starostka Lenka Felix. Sportem ožije především centrum Prahy a nábřeží. Cyklistická trasa hlavního nedělního závodu povede přes Velkou Chuchli do Radotína a zpět. Hlavního závodu (1,9 km plavání, 90 km na kole, 21,1 km běh) se zúčastní přední čeští i světoví...

Zobrazit celý text
590f0d198d3d65cf234875daa5c7d47e.png

Turistické razítko Praha - Velká Chuchle

21.03.2019

Nové turistické razítko je k dispozici v podatelně MÚ. Zájemci a sběratelé si mohou přijít pro otisk kdykoliv v úředních hodinách.

Zobrazit celý text
5db20e4ecfee314ce448dbc77a4bd807.jpg

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha ‑ Velká Chuchle

18.3.2019

Zastupitelstvo městské části Praha – Velká Chuchle (dále „MČ“) schválilo dne 25. února 2019 pravidla a způsob poskytování dotací soukromým subjektům z rozpočtu městské části se záměrem podpořit zvyšování kvality soukromého i společenského života občanů Malé i Velké Chuchle.

Zobrazit celý text
9514cdd2f5f5745ba36013be92bb4e88.png

Lesy hl.m. Prahy informují

11.2. 2019

Informace Lesů hl. m. Prahy o pracech v lesích na území Velké Chuchle.

Zobrazit celý text
Stránkování: Archív článků