Oficiální web Úřadu městské části Praha - Velká Chuchle

d02cdaa89ad111fb9361c4dd134019b2.jpg

Otevřená odpověď na otevřený dopis

12.12.2018

Otevřená odpověď na „otevřený" dopis ODS

Vážení členové zastupitelstva, paní Přikrylová, pánové Kláne, Křene, Piskáčku, Fresle, kandidující v komunálních volbách 2018-2022 za ODS.

Zde je má reakce na váš „otevřený" dopis (nevím sice, kde jste ho otevřeně publikovali, protože já jsem ho od vás obdržela do podatelny úřadu v písemné podobě a o jeho zveřejnění jste nepožádali, proto tak pro srozumitelnost učiním sama, v souvislosti s mojí reakcí).

Ještě před...

Zobrazit celý text
306014a636a6dd3f9d3ce91a28039fac.png

Vyjádření ROPIDu ke změně jízdního řádu

7.12.2018

Zobrazit celý text
d61fae9f2e0726a95b1278d806439c54.png

Informace o situaci v SK Čechoslovan Chuchle

7.12.2018

Informace o situaci v SK Čechoslovan Chuchle

S místostarostou Robertem Maříkem jsme minulý týden měli schůzku s předsedou SK Čechoslovan Chuchle panem Šafářem. Vyměnili jsme si naše názory a pohledy na současný stav ohledně Čechoslovanu. Shodli jsme se na tom, že prioritou je zachování funkčního sportovního klubu, především pro nastupující generaci chuchelských fotbalistů.

Pan Šafář nezastírá, že klub se nachází v tíživé situaci. Pokud se týká dluhu za vodné a...

Zobrazit celý text
e9c85073d243f28f36b51a6e9880c80f.jpg

Rozsvícení vánočního stromu

7.12.2018

O uplynulém víkendu proběhla krásná akce Rozsvícení vánočního stromu. Všichni, kteří jsme tam byli, a bylo nás opravdu dost, určitě potvrdíme, že se akce povedla. Trochu nás potrápilo počasí, ale vynahradily nám to koledy, které zazpívaly děti ze základní školy. Děkuji jim a paní učitelce za hezké vystoupení. Rozhodně nesmím zapomenout poděkovat všem těm, kteří na toto setkání připravili bohaté občerstvení, kdy nejen teplý svařák přišel vhod. Hlavní poděkování si zaslouží chuchelští hasiči,...

Zobrazit celý text
113c4a9b8ae742cfecd59e643faa925d.jpg

Pravidla pro registraci v rámci služby SMS ROZHLAS

Vážení občané Chuchle, v provozu je pro Vás platforma SMS rozhlasu, díky níž se můžete dovídat důležité informace o tom, co se v Chuchli děje.

Zobrazit celý text
f8cb8f1aba96b2466b1663fcd9badaab.jpg

Krátká informace o dostavbě ZŠ Charlotty Masarykové

30.11.2018

Od bývalého vedení MČ nebyly předány žádné doklady ve smyslu čerpání účelové dotace, kontaktů na vedení stavby a dozoru investora, které jsou běžné k ukončení činnosti.

Stav průběhu stavby. Stavba pokračuje dle harmonogramu prací s několikadenní odchylkou od harmonogramu.

Už teď je jasné, že příprava projektové dokumentace byla zanedbána a má dopad na realizaci zakázky. Do konce roku by měla být přístavba zastřešena a budou osazeny okna, aby mohly v nadcházejících...

Zobrazit celý text
83d5f75f6644e2a98ad01b7908b16ec3.jpg

Informace pro občany, týkající se problematiky mimoúrovňového křížení přes železniční trať

„V příštím roce 2019 SŽDC, státní organizace, chystá spustit stavbu „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“, která je rozdělena na 2 etapy.

Zobrazit celý text
ee02e83e127726b8c6ef55f012593c77.jpg

Vánoční jedličky od Lesů hl. m. Prahy

Vážení občané, Lesy hl.m.Prahy spustili v pondělí 19.11.2018 další ročník projektu „ Vánoční jedlička s budoucností“.

Zobrazit celý text
a801642cb227021860d057df0d93a753.jpg

Vánoční a novoroční svoz komunálního odpadu

Svozové společnosti Pražské služby a AVE CZ jsou připraveny na vánoční a novoroční svoz odpadu. Konsorcium Pražské odpady 2016-2025, jehož vedoucím účastníkem je spol.  Pražské služby, a.s. a vedlejším účastníkem svozová spol. AVE CZ zajistí během vánočních svátků svoz směsného a tříděného odpadu na území metropole.

Zobrazit celý text
bc97edeaf25944c13d9faca22575a92f.jpg

Prohlášení zhotovitele ohledně dostavby ZŠ Charlotty Masarykové

Vážení občané, v příloze uveřejňujeme "Prohlášení zhotovitele" dostavby ZŠ Charlotty Masarykové, ohledně vypouštěné vody do vodoteče Vrutice ze stavby ZŠ Charlotty Masarykové.

Zobrazit celý text
Stránkování: Archív článků