ADVENTNÍ KONCERTY

Během čtyř adventních koncertů se představí kytarový virtuóz Štěpán Rak (29. listopadu v 17 hodin v Koruně), vokální skupina Yellow Sisters (6. prosince 2015 od 17 hodin v kostele ČCE Na Betonce), pěvecký sbor SUDOP a orchestr učitelů Základní umělecké školy Klementa Slavického (13. prosince 2015 od 15 hodin v římskokatolickém kostele sv. Petra a Pavla). Celý cyklus koncertů završí sopranistka Markéta Mátlová s harfistkou Hedvikou Jouzovou v kostele ČCE Na Betonce (20. prosince od 17 hodin).


Adventní koncerty se budou konat v prostorách Kulturního střediska "U Koruny", v římskokatolickém kostele sv. Petra a Pavla a dále v místním kostele Českobratrské církve evangelické.  Třetí koncert konaný 13. prosince, na němž zazní Rybova Česká mše vánoční, bude spojen s vánočními trhy na náměstí Sv. Petra a Pavla. Trh bude otevřen od 13 do 18 hodin a je připravován společně se zbraslavským Pexesem.

Vstupné na tyto koncerty je dobrovolné, příspěvky budou použity na sociální programy a projekty Městské části Praha 16 a pro farní účely Římskokatolické farnosti a Českobratrské církve evangelické v Radotíně. 

Program: Pozvánka na adventní koncerty
První adventní koncert: Vánoční rozjímání
Štěpán RAK (kytara)
29. listopadu od 17 hodin - velký sál Kulturního střediska "U Koruny"

Druhý adventní koncert: Vánoční program s tradičními českými koledami ve vokálních aranžích
Vokální skupina YELLOW SISTERS
6. prosince od 17 hodin - kostel farního sboru Českobratrské církve evangelické, Na Betonce

Třetí adventní koncert: Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční
Smíšený pěvecký sbor SUDOP a Orchestr učitelů ZUŠ Klementa Slavického
13. prosince od 15 hodin - římskokatolický kostel sv. Petra a Pavla
Vánoční trh na náměstí Sv. Petra a Pavla od 13 do 18 hodin.

Čtvrtý adventní koncert v podání sopranistky Markéty MÁTLOVÉ a harfistky Hedviky JOUZOVÉ
20. prosince od 17 hodin - kostel farního sboru Českobratrské církve evangelické, Na Betonce
ÚMČ

Adventní koncerty