Aktuality z oblasti sběru odpadu

9.7.2018

1. Nové stanoviště tříděného odpadu
Dne 1.7.2018 vzniklo nové stanoviště tříděného odpadu, a to  u bytových domů v ul. Radotínská. Na tomto místě můžete umístit tyto druhy odpadu: plast, papír, barevné sklo, nápojové kartony a kovy.

2. Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů na II. pololetí 2018 - pouze BIODPAD
Do sekce "Odpady a kontejnery" v levém menu webových stránek byl umístěn v podsekci "Bioodpad" Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů, určených pouze na BIOODPAD (rostlinný odpad) rok 2018-II. pololetí.

Pavla Machánková
odbor životního prostředí