Aktuální informace k lávce pro pěší

11.8.2021

„Společnost Černošice", založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. s r.o. jako zhotovitel stavby ´Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)´,
zmiňuje, že pro lávku pro pěší u přejezdu ve Velké Chuchli, dlouhodobě od průběhu roku 2020 požadovanou představiteli Úřadu městské části Velká Chuchle, není v tuto chvíli, dle informace od objednatele, Správy železnic, státní organizace, platné stavební povolení, vzhledem k nedokončenému řízení, kdy bylo mj. problematické seznání vyjádření dotčených složek k projektu lávky.