Informace k lávce pro pěší

27.5.2021

V rámci právě probíhající stavby "Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)" investor stavby Správa železnic, státní organizace plánuje v blízkosti železničního přejezdu ve Velké Chuchli vybudovat provizorní lávku pro pěší, která by zůstala v provozu do doby plánované výstavby mimoúrovňového křížení železnice a ulice Starochuchelská.
Správa železnic plánuje její výstavbu z důvodu zajištění bezpečnosti pěších osob tak, aby nedocházelo k nedovolenému přecházení kolejí v době, kdy je světelné a zvukové výstrašné zabezpečovací zařízení přejezdu aktivní. Správa železnic tak chce tímto krokem předejít případným mimořádným událostem. V rámci výstavby mimoúrovňového křížení bude stávající železniční přejezd v ul. Starochuchelská zrušen a v místě přejezdu je uvažováno se zřízením podchodu pro pěší. Podchod pro pěší nelze v současné době provést z prostorových důvodů a také z důvodu, že by výstavba znamenala uzavření železničního přejezdu v ul. Starochuchelská cca na 1 rok, jelikož z důvodu zachování žel. provozu by podchod musel být budován po polovinách. Z tohoto důvodu Správa železnic uvažuje právě o výstavbě provizorní lávky pro pěší.
Vybudování provizorní lávky pro pěší v místě přejezdu ve Velké Chuchli je také uvedeno v Opravném rozhodnutí Drážního úřadu ze dne 25.3.2021 k železničnímu přejezdu ve Velké Chuchli viz. podmínka č. 24, bod č. 3 v příloze.

ilustrační foto