Autobusová zastávka Náměstí Omladiny

Vzhledem k tomu, že stávající autobusová zastávka nemá standardizované parametry, zadala MČ zpracování variantní studie na umístění zastávky tak, aby odpovídala všem požadavkům a bezpečnosti cestujících. Po předběžném projednání s Policií ČR a Odborem dopravy Prahy 16 bude studie předložena k vyjádření občanům MČ.

Vzhledem k výše uvedeným okolnostem a havarijnímu stavu novinového stánku a zastávky, nechala MČ po stavebním řízení na odstranění stavby, zastávku a stánek zbourat. Následně došlo jen ke srovnání, doplnění stávajícího povrchu a osazení standardního přístřešku autobusové zastávky s lavičkami doplněný o zábradlí. Jedná se o provizorní a dočasné řešení za minimální náklady. Po schválení nové studie bude prostor zcela nově upraven/revitalizován včetně této provizorní zastávky.

Autobusová zastávka Náměstí Omladiny