Bezpečnostní zpráva MP Prahy 5 z okrsků: „Velká a Malá Chuchle“ za 1. pololetí r. 2014

V prvním pololetí letošního roku došlo ke změně strážníka městské policie na pozici okrskáře ve Velké Chuchli. Odešel str. Ivo Trojanský a na jeho místo okrskáře nastoupil k 1.5.2014 str. Milan Jirků.

Dne 7.6.2014 zajišťovali strážníci MP dohled na dodržování veřejného pořádku při průběhu konání oslav Dne dětí v Chuchelském háji na centrálním dětském hřišti. Všichni účastníci se chovali slušně a nedošlo k narušení veřejného pořádku.

Dne 17.6.2014 byla na poli v okrsku č. 17 na hranicích obvodu MČ Radotín a MČ Velká Chuchle zjištěna nebezpečná skládka uzavřených plastových barelů s neznámou tekutinou. Tato skládka byla místními okrskáři zajištěna a na místo byli okamžitě přes operačního důstojníka MP Radotín povoláni hasiči. Hasiči po příjezdu na místo skládky barely otevřely a zjistili, že se jedná o nebezpečnou těkavou látku „toulen". Barely s nebezpečnou látkou v počtu 18 kusů byly odborně zlikvidovány.

Ve dnech 4.7.-5.7.2014 se konaly v Chuchli závody - „Chuchelský terenní triatlon, Český železný muž a Pražský střední triatlon". Na všech těchto akcích byla přítomna hlídka místně příslušných okrskářů ve složení Jirků Milan a Kristýna Štěpánková. Tato dvoučlenná hlídka strážníků MP zajišťovala na všech uvedených akcích klidný a nerušený průběh.

Pravidelnými nahodilými kontrolami chuchelského hřbitova nebyla zjištěna žádná krádež věcí ani projevy vandalismu na tomto hřbitově a jeho okolí.

Problémem zůstává průjezd nákladních vozidel nerespektujících dopravní značku „B4"- zákaz vjezdu nákladních automobilů do centrální části Chuchle. Místně příslušní okrskáři se zaměřují na tyto řidiče, provádějí kontroly vozidel porušujících DZ „B4", a to zejména v ulicích Dostihová a Na Hvězdárně. Za první pololetí r. 2014 bylo řešeno za tento přestupek městskými strážníky 10 řidičů. Tyto kontroly budou prováděny v rámci časových možností strážníky MP co nejčastěji a v dlouhodobém časovém období.

Výskyt osob bez domova se ve srovnání s loňským rokem v dané lokalitě snížil. V některých místech, jako třeba v garážích v ulici V Dolích nebo v demoliční budově v ulici Pod Akáty, se již tyto osoby nenachází.


str. Bc. Kristýna Štěpánková
str. Milan Jirků

Strážníci MP - Bc. Kristýna Štěpánková a Milan Jirků

logo Městské policie Praha