2. bod - Výběr varianty MÚK

2. bod - Výběr varianty MÚK (mimoúrovňové křížení)

Baterie se vybíjejí v nejnevhodnější okamžik, což se stalo také na konci tohoto bodu, tj. při čtení výsledků hlasování. Výsledky pro mimoúrovňové křížení varianty E jsou zřejmé například ze zápisu jednání ZMČ (zde) - 8 zastupitelů PRO NADJEZD VARIANTY E, 2 zastupitelé ZDRŽELI SE a 1 zastupitel OMLUVEN (souhlas pro nadjezd varianty E byl je podmíněn konáním místního referenda):

 • p. starosta Melichar PRO NADJEZD VARIANTY E,
 • p. místostarosta Kozický PRO NADJEZD VARIANTY E,
 • p. Vokurka PRO NADJEZD VARIANTY E,
 • p. Petr PRO NADJEZD VARIANTY E,
 • p. Benčát PRO NADJEZD VARIANTY E,
 • p. Šatra PRO NADJEZD VARIANTY E,
 • p. Čahoj PRO NADJEZD VARIANTY E,
 • p. Kadeřábek PRO NADJEZD VARIANTY E,
 • p. Dudášová ZDRŽELA SE,
 • P. Felixová ZDRŽELA SE.
  ___________________________________________
 • P. Fresl OMLUVEN Z JEDNÁNÍ ZMČ.