Část potoka Vrutice projde zkapacitněním

Část koryta potoka Vrutice u mostu pod železniční tratí musí být prohloubena. V současné době zde totiž dochází ke vzdouvání vody, celá oblast je zanášena naplaveninami a v případě povodně hrozí vylití vody z břehů. Rada hl. m. Prahy dnes schválila uzavření smlouvy s vítězem veřejné zakázky, společností Sdružení Nowastav-AZ Asanace-Vrutice s nabídkovou cenou 6 297 000 Kč bez DPH.

Zkapacitnění se týká úseku o délce zhruba 180 metrů, který podchází sedm mostních konstrukcí vedoucích k přilehlým nemovitostem. Úprava koryta zajistí, aby již nedocházelo ke vzdouvání vody v prostoru silničního mostu. K prohloubení koryta budou použity především železobetonové prefabrikáty typu U a dále dlažba z regulačního kamene.

„Zkapacitnění koryta Vrutice vyřeší problémy s dešťovou vodou pod železniční tratí. Vyčištění a prohloubení koryta výrazně zlepší stav v případě povodně,“ sdělila radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Tiskovou zprávu naleznete v rubrice Tiskový servis na:

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis


Vít Hofman

Tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy

8d9535d7f4f1bde5df6375be93b67567.jpg