Ceník inzerce

Zastupitelstvo MČ Praha - Velká Chuchle rozhodlo na svém zasedání 3/2012 dne 26.3. 2012 o cenách inzerce v Chuchelském zpravodaji s platností od 26.3. 2012:

Ceník inzerce Chuchelský zpravodaj r. 2015

formát                                            cena

A4  cca 27,2 x 18,4 cm   6.300,00 Kč s DPH

1/2 A4 (A5)  cca 18,4 x 13,6 cm   3.150,00 Kč s DPH

1/4 A4  cca 13,6 x 9,2 cm   1.575,00 Kč s DPH

1/8 A4  cca 9,2 x 6,8 cm   787,50 Kč s DPH

1/16 A4  cca 6,8 x 4,6 cm   393,75 Kč s DPH


Uvedené ceny jsou za první inzerát v CHZ, v případě opakované inzerce jsou ceny poníženy o 20 %.

(příklad: 1. inzerát např. v ceně 787,50 Kč s DPH, 2.,3. atd. inzerát - cena o 20 % nižší, tedy 630,00 Kč s DPH)

Uzávěrka inzerce : vždy sudý měsíc ke 20. dni v měsíci (jsme dvouměsíčník).

Inzerci přijímá: Podatelna ÚMČ Praha - Velká Chuchle, příp. info@chuchle.cz

Na zveřejnění inzerce se tak jako u všech příspěvků zveřejněných v Chuchelském zpravodaji vztahují pravidla schválená v Kodexu Redakční rady Chuchelského zpravodaje.