Chuchelští chovatelé hodnotili svoji práci za rok 2016

V sobotu 25. února se konala výroční členská schůze základní organizace Českého svazu chovatelů. Pozvání přijal i starosta Velké Chuchle pan Stanislav Fresl. Výroční zprávu za uplynulý rok přednesl předseda chuchelské organizace Josef Zuska. A nebyla to zpráva tak říkajíc ledajaká. Úspěchy chuchelských chovatelů králíků, sahají i za hranice našeho státu. Není snad jediné tuzemské i zahraniční výstavy, na které by chuchelští „králíkáři“ nezískali i ta nejvyšší ocenění. Velmi úspěšní byli na mezinárodní výstavě, která se konala v listopadu loňského roku v rakouském Loosdorfu. Chuchelskou organizaci zastupovali pan Josef Zuska a jednatel organizace pan Ondřej Kouša. Mladé chovatele Nikola Staňková. Ani v tak velké konkurenci se chuchelští neztratili a vrátili se s čestným uznáním a pohárem. Poháry a čestná uznání, které na výstavách chuchelští chovatelé získávají, nepadají z nebe. Za každým úspěchem je skryta velká práce, časová náročnost a zanícení pro věc. Nemluvě o náročnosti finanční. Jak z diskuse vyplynulo, není vždy na růžích ustláno. I zvířata trpí nemocemi, jsou i smutná období úhynu. Nejhorší pro chovatele jsou nejrůznější epidemie. Krušné chvíle prožívají v současné době chovatelé opeřenců. Ptačí chřipka si nevybírá.

Členové chuchelské základní organizace jsou skupinou skromných lidí, kteří i přesto, že dobývají úspěchy, zůstávají „na zemi“ ale k jejich škodě je, že své úspěchy patřičně neprezentují.

V plánu na letošní rok mají nejen uspořádat ve spolupráci s chuchelskými hasiči oblíbenou výstavku u příležitosti dne dětí, ale také podzimní velkou chovatelskou výstavu na území Velké Chuchle. A pochopitelně vystavovat své chovatelské skvosty na celostátních i zahraničních výstavách.

Osobně si dovolím chuchelským chovatelům poblahopřát k dosaženým výsledkům a přát jim co nejvíce úspěchů v letošním roce.

K uveřejněným snímkům. Na společném snímku jsou z leva Josef Zuska, Nikola Staňková a Ondřej Kouša. Výstavka pohárů a diplomů získaných v roce 2016.

Text a foto: Jan Zágler

9440a174bd8c41626fc99a8c29d9766d.jpg

cfc016a151899ae885b8f4165db07615.jpg

f26caf60da919a3e630c89da88c421bd.jpg