Chuchle má nově pojmenované ulice

Městská rada dne 29.5. schválila dvacet dva nových názvů veřejných prostranství na území hlavního města Prahy. Návrh předkládal radní Lukáš Manhart (TOP 09).„Jedná se o starší, dosud nepojmenované ulice i o ulice zcela nové a o jedno náměstí vzniklé přejmenováním části ulice,“ uvedl radní Manhart. Velká část nových pojmenování se týká Velké Chuchle a Lochkova, kde se nachází chatová osada Lahovská. Majitelé chat a dnes již v mnoha případech také trvalí obyvatelé osady usilovali o pojmenování tamních komunikací, protože potřebují adresu k přihlášení trvalého pobytu.
„Návrh vypracovalo Občanské sdružení Osada Lahovská, Velká Chuchle a Městská část Praha - Velká Chuchle jej usnesením svého zastupitelstva podpořila, s porozuměním se setkal i v Městské části Praha – Lochkov. Názvy jsou dobře vybrány z několika tematických okruhů: z okruhu místních názvů, z okruhu významných osobností se vztahem k Velké Chuchli a dalších,“ dodal radní Lukáš Manhart.
Dále byly radou schváleny nové názvy ulic v Městských částech Praha – Libuš, Praha – Zličín, Praha – Čakovice a v Městské části Praha 16.

Nad Libeřským potokem
Název podle polohy ulice. Údolím severně od ulice protéká Libeřský potok. Vychází severním směrem z ulice Na hvězdárně proti ulici Holoubkově. Ulice slepě končí.

Nad Chuchlí
Název podle polohy ulice. Nachází se téměř na vrcholu kopce nad strání s výhledem na údolí Vltavy včetně Velké Chuchle. První ulice odbočující k jihovýchodu z ulice Na hvězdárně od východního okraje chatové osady Lahovská, prochází křižovatkami s ulicemi Na Lahovské, V úzké, Jana Ouřady a Závodní a vstupuje do ulice Nad Radotínem.

Na Lahovské

Pojmenování podle starého pomístního názvu. Název je používán od 70. let minulého století pro chatovou osadu, kterou ulice prochází. Vychází jihozápadním směrem z ulice Nad Chuchlí jižně od ulice Na hvězdárně, prochází křižovatkami s ulicemi Boříkovou, Za brankou a Polákovou a vstupuje do křižovatky ulic K višňovce a Sobětické.

Holoubkova
Karel Holoubek, 1892 – 1947, žokej, který žil ve Velké Chuchli. V roce 1925 zvítězil ve Velké Pardubické, v letech 1927 a 1928 vítěz v československém derby. Vychází jihovýchodním směrem z ulice Na hvězdárně západně od ulice Nad Chuchlí, lomí se k jihozápadu, prochází křižovatkou s ulicí Josefa Šacha a vstupuje do jižního konce ulice Štičkovy.

Josefa Šacha

Josef Šach, 1919 – 1986, žokej, který většinu svého života prožil ve Velké Chuchli. Během své kariéry zvítězil celkem v 592 dostizích. Vychází jihovýchodním směrem z ulice Na hvězdárně východně od ulice Štičkovy a vstupuje do ulice Holoubkovy.

Nad PrahouPojmenování podle polohy ve výšce 334 m.n.m. , která umožňuje výhled na Prahu. Vychází jihovýchodním směrem z ulice Na hvězdárně západně od ulice Štičkovy a slepě končí.

Haunerova
Jaroslav Hauner, 1923 – 1945, padl ve Velké Chuchli v posledních dnech II. světové války jako účastník povstání. Vychází jihovýchodním směrem ze západního konce ulice Na hvězdárně na katastrální hranici Velká Chuchle-Lochkov, probíhá katastrálním územím Lochkov podél oplocení chatové osady a slepě končí u zalomení katastrální hranice k jihozápadu.

Boříkova
Josef Bořík, 1920 – 2001, významný československý žokej. Dosáhl celkem 350 vítězství. Vychází jihovýchodním směrem z ulice Na Lahovské západně od ulice Nad Chuchlí, prochází křižovatkou s ulicí Za brankou a vstupuje do ulice V úzké.

Za brankou
Pojmenování podle již vžitého názvu. Tato krátká ulička byla po dlouhá léta uzavřena brankou. Vychází jihovýchodním směrem z ulice Na Lahovské západně od ulice Boříkovy, lomí se k severovýchodu a vstupuje do ulice Boříkovy.

Polákova
Alois Polák, 1891 – 1959, od poloviny 30. let minulého století byl velitelem chuchelské četnické stanice, během II. světové války spolupracoval s protinacistickým odbojem. Vychází jihovýchodním směrem z ulice Na Lahovské západně od ulice Za brankou a vstupuje do ulice Na Roháčku.

Na Roháčku
Pojmenování podle starého názvu uvedeného ve stabilním katastru z let 1826 až 1843. Vychází jihozápadním a severovýchodním směrem z jižního konce ulice Polákovy. Jihozápadní větev slepě končí, severovýchodní větev se lomí k jihovýchodu, prochází křižovatkou s ulicí V úzké a vstupuje do ulice Jana Ouřady.

K višňovému sadu

Název motivem navazuje na název sousední ulice K višňovce. V minulosti byly v okolí velké plochy osázeny třešněmi a višněmi. Vychází severovýchodním směrem z ulice K višňovce proti ulici Kalabisově, stáčí se k jihovýchodu, prochází křižovatkami s ulicemi Jana Ouřady, Závodní a Nikodémovou a slepě končí.

V úzké
Název podle charakteru komunikace. V jednom místě je pouze 1,5 m široká. Vychází jihozápadním směrem z ulice Nad Chuchlí jižně od ulice Na Lahovské a vstupuje do ulice Na Roháčku.

Jana Ouřady

Jan Ouřada byl prvním starostou Chuchle, kterým se stal v roce 1850. V místní samosprávě působil deset let. Vychází jihozápadním směrem z ulice Nad Chuchlí jižně od ulice V úzké, prochází křižovatkou s ulicí Na Roháčku a vstupuje do ulice K višňovému sadu.

Závodní
Pojmenování se ztotožňuje s obecným povědomím o Velké Chuchli jako místem spojeném s dostihovým sportem. Vychází jihozápadním směrem z ulice Nad Chuchlí jižně od ulice Jana Ouřady a vstupuje do ulice K višňovému sadu.

Nad Radotínem
Název podle polohy ulice nad strání svažující se k Radotínu. Vychází jihozápadním a severovýchodním směrem z jižního konce ulice Nad Chuchlí. Obě větve slepě končí.

Nikodémova

Alfred Nikodém, 1864 – 1949, sportovní plavec a zakladatel otužileckých plaveb na Vltavě. Část života prožil v Chuchli. Vychází severovýchodním směrem z ulice K višňovému sadu jihovýchodně od ulice Závodní a slepě končí.

Pojmenování ulic vítá chuchelský kronikář Tomáš Hromádka: " Jsem rád, že iniciativa o.s. Osada Lahovská, jehož členové mě před časem oslovili v záležitosti definic pojmenování jednotlivých ulic, dosáhla svého cíle a naše městská část má ulice na Lahovské pojmenované právě v roce 880. výročí první zmínky o Chuchli."

Zdroj: Noviny Prahy 16

Znak MČ Praha - Velká Chuchle