Chuchle na starých pohlednicích

Dva obrázky, které od sebe dělí zhruba třicet let. První z nich zachycuje pohled z louky nad potokem Libře do chuchelského údolí, které vytvořil potok Vrutice. Domy v dnešních ulicích Na Mrázovce a Pod Akáty byly konečně dostaveny, jasná je uliční síť i pevné vytyčení hranic jednotlivých pozemků, které ještě nejsou osázeny stromy. Situaci lze datovat přibližně rokem 1910. Pohlednice se tehdy jednoduše kolorovaly, v tomto případě byla použita pouze hnědá barva pro zvýraznění střech, stínů a pozadí. Za Vltavou lze spatřit Modřany, které v té době byly jen malou vesničkou. Čtenáře na pohlednici ale asi nejvíce zaujme komín chuchelské cihelny, která v obci existovala od 19. století. Chuchelské cihly tehdy posloužily stavebnímu rozvoji v jižním okolí Prahy. Komín byl výraznou dominantou naší obce až do 40. let, kdy byl zbourán. Cihly z komína měly posloužit podle dochovaných záznamů na stavbu nové sokolovny, která se nemohla z důvodu únorového puče (a následné celorepublikové likvidace sokolského hnutí) uskutečnit. Dnes už areál cihelny připomíná pouze název ulice Na Cihelně a výrazný terénní zářez, ve kterém je v současné době postavena mateřská škola a přilehlé hřiště. Nejstarší chuchelští pamětníci přesto dosud vzpomínají, jak opuštěný průmyslový areál byl místem řady dětských dobrodružství. Po likvidaci areálu (o které mimochodem není v obecní kronice příliš zmínek stejně jako i o vlastní cihelně) zde nejprve vznikl školní díly pro potřeby školy a ještě později pionýrská klubovna. To je ovšem už jiná kapitola, ke které se na stránkách Chuchelského zpravodaje určitě vrátíme, protože tento prostor pro trávení volného času výrazně formoval generaci současné střední generace chuchelských obyvatel.

Inspirací pro tento článek byl mj. i příspěvek Jana Záglera v předminulém čísle Chuchelského zpravodaje věnovaný sdružení Koně nad Chuchlí a fotografie, kterou mi před časem laskavě zapůjčil pan Jaroslav Rieger, a nyní se konečně naskytla příležitost k její publikaci. Zachycuje situaci při zemědělských pracích na louce a je dobrým příkladem, jak byly využívány výdobytky moderní techniky.

Mgr. Tomáš Hromádka

kronikář městské části

0f1d2270a41ba23f467c6c06c59b89fc.jpg

4a8d841c3add2cc34f1a35daa1c17305.jpg