Chuchle ve trojkách

1903

• v kapli Panny Marie Bolestné na Křenkově (pod Barrandovem) sloužena první mše

• Sbor dobrovolných hasičů ve Velké Chuchli slavil 10. výročí svého vzniku

1913

• návštěva kardinála Lva Skrbenského z Hříště v Malé Chuchli

1923

• „z rozhodnutí Ministerstva vnitra obci navždy přiřknuto jméno Velká Chuchle"

• z obecního jmění věnováno na zlatý poklad republiky 1 000,- Kč

• řídící obecné školy v Malé Chuchli Vladimír Příbík zvolen čestným občanem Velké Chuchle

• založen školní fond

1933

• rozhodnuto zadat stavbu školy firmě František Smrž a Jan Herčík ze Smíchova

• škola postavena za necelých pět měsíců a pojmenována jako Škola Charlotty Masarykové

1943

• rozpočet obce poprvé přesahuje jeden milion korun

• Čechoslovanu a Hockey - clubu ve Velké Chuchli dána podpora po 500,- K s tím, že se musí zúčastnit výchovy mládeže pod patronací Kuratoria

zřízena poradna pro matky a děti ve Velké Chuchli

1953

• počátkem roku zastaveno vydávání potravinových lístků těm osobám, u nichž zjištěno, že platili milionářskou daň

• tragédie na železničním přejezdu - nákladní auto se srazilo s projíždějícím nákladním vlakem. Za chybu strážné Marie Müllerové zaplatili František a Karel Vojtovi životem.

• Jednota místních zahrádkářů uspořádala výstavu výpěstků v sokolovně

• požár č. p. 53 a sebevražda majitele p. Havlíka

• 7. listopadu proběhla Velkou Chuchlí do Zbraslavi „štafeta míru nesoucí poselství přátelství k Sovětskému svazu. Ke štafetě připojili se u nás motocyklisté závodu Rudé letnice z Radotína nesoucí krásné vlajky všech zemí míru“.

• získán objekt pro zdravotní středisko - č. p. 273

1963

• v Malé Chuchli zrušena škola (vznikla 1815)

• Rada MNV rozhodla nepovolovat konání tanečních čajů v restauraci Start. „Scházela se zde mládež z celého okolí a prováděla různé výtržnosti.”

1973

• stavba přivaděče vody ze Želivky a vodojemu na Hvězdárně (dokončeno 1976)

• stavba autobusové zastávky naproti č. p. 182 a 192

• stavební dvůr začínají v Chuchli budovat Vodní stavby

1983

• pěvecký soubor Veselé strunky při 135. pionýrské skupině a ZDŠ Velká Chuchle oslavil 10. výročí svého vzniku

1993

• dokončení opravy kostela sv. Jana Nepomuckého v Chuchelském háji (od 1992)

• na chuchelském závodišti se běží 1. české Derby (dosud československé)

• výstavba podchodu v Malé Chuchli

• Sbor dobrovolných hasičů oslavil 100. výročí svého vzniku

2003

• 2. 11. 2003 navštívil oficiálně Velkou Chuchli prezident republiky Václav Klaus. Zúčastnil se dostihů na závodišti a zapsal se do obecní kroniky.


Mgr. Tomáš Hromádka, kronikář MČ Praha - Velká Chuchle

Chuchle ve 30-tých letech minulého století