Čištění ulice Starolázeňská

30.9.2014
Ve čtvrtek 2.10.2014 od 9:00 hodin do 10:00 hodin bude proveden plošný úklid (strojní čištění) komunikace Starolázeňská. Z tohoto důvodu žádáme tamní občany o neparkování motorových vozidel po dobu úklidu komunikace v uvedené ulici.

ÚMČ