články

76faaf2dfb741a8e3228c006f82a5a79.jpg

Kontejner na textil

Počet komentářů: 0

19.4.2010

ÚMČ Praha -Velká Chuchle zakoupil kontejner na použitý textil, který bude umístěn na stejném místě, tj. na Nám. Omladiny u tříděného odpadu a bude přistaven v průběhu měsíce dubna. Občané mohou vhazovat do tohoto kontejneru nepotřebné (čisté) oblečení, deky, lůžkoviny, přikrývky, ručníky, záclony, příp. i boty. Obsluhu kontejnerů zajišťuje nová firma - charitativní organizace Diakonie Broumov, což je humanitární organizace, která se soustřeďuje na pracovní a sociální integraci osob, které se...

Zobrazit celý text
dbfd3aed699ca666aac7fb7990f1f35d.jpg

Hřiště u mateřské školy

Počet komentářů: 0

1.4.2010

Hřiště u MŠ je připraveno k otevření pro potřeby MŠ i veřejnosti, ale vzhledem k letošní tuhé zimě došlo k posunu příkrého svahu nad hřištěm a zřizovatel musí vzhledem k bezpečnosti návštěvníků nechat zpevnit svah, což bylo již zadáno a bude provedeno po velikonocích.

K otevření tedy dojde v průběhu dubna, tak jak již bylo avizováno.

Zobrazit celý text
3ab098fb02a704bba1a493e15f453396.jpg

Velký úspěch Městské části Praha - Velká Chuchle v soutěži „ZLATÝ ERB“ o nejlepší webové stránky

Počet komentářů: 0

17.3.2010

Městská část Praha - Velká Chuchle obsadila 1. místo v kategorii nejlepší webové stránky obce na úrovni kraje Hl. m. Prahy ve 12. ročníku soutěže Zlatý erb 2010.

Zobrazit celý text
074b859c6e00b35715b7bb5f912b17f2.jpg

Praha spustila novou interaktivní dopravní mapu

Počet komentářů: 0

15.3.2010

Organizace ROPID ve spolupráci se společností SmartGIS s.r.o. spustila zcela novou aplikaci, která cestujícím pomůže lépe se zorientovat v Pražské integrované dopravě. Na webových stránkách www.ropid.cz nebo přímo na stránce http://praha.planydopravy.cz najdou cestující interaktivní plán linek PID pro území Prahy. Rozšiřujeme tak předchozí plán příměstské železniční a autobusové dopravy PID (http://pid.planydopravy.cz) . Dopravní plán je umístěn na kvalitním mapovém podkladu, který je možné...

Zobrazit celý text
647885cf478eec876a9edadd51aa82f5.jpg

Veřejná sbírka

Počet komentářů: 0

3.3.2010

Zapojte se do veřejné sbírky na pomoc Republice Haiti postižené zemětřesením. Pokladnička je umístěna v budově ÚMČ Praha - Velká Chuchle, v přízemí na sekretariátu. Děkujeme za Vaši pomoc. MČ Praha - Velká Chuchle

Zobrazit celý text
5a1f460bdbec13d146c1f6bcf96b4f94.jpg

Termín konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010

Počet komentářů: 0

2.3.2010

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen „Poslanecká sněmovna") se konají v pátek 28. května 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 29. května 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Zobrazit celý text
06d0cabb018c380ea0f2d229da263add.jpg

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD INFORMUJE OBČANY

Počet komentářů: 0

22.2.2010

Český statistický úřad v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, organizuje v roce 2010 výběrové řízení o životních podmínkách domácností v ČR - SILC 2010 (Životní podmínky 2010), které navazuje na předchozí ročníky. Smyslem tohoto šetření je získávat dlouhodobé srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 30 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření se...

Zobrazit celý text
a45866c7c04133677f3385cf3b1ac60d.jpg

Místní referendum - usnesení soudu

Počet komentářů: 0

26.11.2009

Městský soud v Praze dal svým usnesením č.j. 11 Ca 291/2009-41 ze dne 6. listopadu 2009 za pravdu většinovému názoru zastupitelů MČ Praha - Velká Chuchle a zamítl žalobu přípravného výboru pro uspořádání místního referenda v místě konání Městská část Praha - Velká Chuchle. Místní referendum tedy vyhlášeno nebude.

Originál usnesení Městského soudu v Praze včetně odůvodnění je k dispozici u tajemnice ÚMČ a usnesení, které nabylo právní moci dne 6.11.2009 je zároveň vyvěšeno na...

Zobrazit celý text