články

e761d844db79669b29df59da1f334fa2.jpg

Pozvánka na Týden lesů 2017

Lesy hlavního města Prahy pořádají akci Týden lesů 2017

Zobrazit celý text
81703a31e3731ac89517eb2f994861cf.jpg

Pozvánka na květnové pietní dny 2017

Vážení spoluobčané, u příležitosti Státního svátku Den vítězství (1945) a Květnového povstání českého lidu (1945) proběhne kladení umělých kytic ve Velké a Malé Chuchli dne 5. května 2017.

Zobrazit celý text
9eb2853a463fa4977af5c23f1a72b669.jpg

Informativní schůzka k Optimalizaci trati Praha Smíchov - Černošice

Vážení spoluobčané, dne 14. března 2017 proběhla v kanceláři starosty informativní schůzka ohledně optimalizace trati Praha Smíchov – Černošice. Přítomen byl starosta, zástupce investora, projektanti, někteří členové zastupitelstva MČ a členové výboru územního plánu. Jelikož se toto týká také řešení železničního přejezdu ve Velké Chuchli, dohodl jsem s projektanty a investorem veřejné projednání na první týden v dubnu 2017 v prostorech ZŠ. Místo, den a hodinu Vám v dostatečném předstihu sdělím. Po dohodě starosty, investora a projektanta jsou k dispozici v odkazech níže příslušné podkladové materiály.

Zobrazit celý text
1e3269a55bfd18e8284a9ee3e356403d.jpg

Informační zpravodaj PID č. 7/2017

Zobrazit celý text
a4f7740385a8e0c616697f5fd339755e.jpg

Od pohřebního ústavu k veterinární ambulanci

V místě, kde se Strakonická ulice kříží s ulicí Dostihovou, stojí hezky upravený dům s číslem popisným 273. V dobách, kdy do Velké Chuchle nezajížděly autobusy městské hromadné dopravy, ale končily na křižovatce, chodívali jsme kolem tohoto domu téměř denně a možná jsme si ani neuvědomovali, jakými proměnami dům prošel. Původně zde sídlil Pohřební ústav Schönbach. V červenci roku 1952 rozhodla tehdejší rada Národního výboru umístit do domu poradnu matek s výhledem na zřízení zdravotního střediska. Záměr se povedl a tak se tento dům na více než čtyřicet let stal zdravotnickým zařízením, ve kterém sídlila ordinace obvodního lékaře, zubní ordinace, gynekologie a také zubní laboratoř. Kdeže loňské sněhy jsou.

Zobrazit celý text
a999ead4f9684f3706e7fd7b0aa11aab.jpg

Sladké tvoření v Rodinném centru

Deset děvčátek a jeden statečný chlapec to byla v pondělí 20. března účast zájemců o další akci rodinného centra Velká Chuchle, nazvané sladké tvoření. Po vedením paní Hrbkové se účastníci změnili v mladé cukráře a zdobili předem připravené malé hrnkové dortíky. Bylo hezké pozorovat jak šikovné malé ruce modelují z mandlového těsta hlavičku zvířátka, kterou zdobí lentilkami a poté přidávají na dortík, který ještě dále zdobí. Zaujetí, se kterým ke zdobní přistupovali se vyplatilo. Dílo se podařilo a tak všichni mohou být spokojeni a odnášejí si nejen vlastníma rukama vytvořený výrobek ale i hezký zážitek z vydařené akce.

Zobrazit celý text
74f1218c3aa8e0cfb22b2fe298659cb5.jpg

Výroční valná hromada Chuchelského sokola

Jubilejní stodesáté výročí založení chuchelského Sokola si na výroční valné hromadě 10. března 2017 připomněli členky a členové této sympatické tělocvičné jednoty. Valnou hromadu zahájil starosta Sokola pan Miroslav Mendlík. Zprávu o bohaté činnosti za rok 2016 přednesla náčelnice jednoty paní Martina Schönbauerová. Zprávu tenisového oddílu přednesla jeho místopředsedkyně paní Zuzana Kosová.

Zobrazit celý text
ff83def79c4159290faa9c639f002858.jpg

Informační zpravodaj PID č. 6/2017

Zobrazit celý text
ec01148f409d1b196488c8c45fc0824b.jpg

I v Praze najdete skutečné mamuty mezi stromy!

Jednoho takového můžete mít doma. Na začátku je to miniaturní semínko, na konci gigantický organismus chráněný tisíciletou kůrou, který jen tiše přihlíží okolo se valícím vlnám času. Sekvojovce obrovské patří mezi nejmohutnější stromy světa a věk těch nejstarších se počítá na tisícovky let. Příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy letos oslaví 25 let své existence. Za symbol oslav si zvolila právě silný a dlouhověký sekvojovec, jehož dva exempláře již přes 60 let rostou v Kunratickém lese a patří mezi pražské památné stromy.

Zobrazit celý text
5e1278eea4f77b4cb4283f6bde82d506.jpg

Ukončení mimořádných veterinárních opatření

Státní veterinární správa ukončuje mimořádná veterinární opatření ze dne 10. ledna 2017, která byla vydána z důvodů zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy (ptačí chřipky) na území České republiky. Nařízení Státní veterinární správy, kterým jsou ukončena mimořádná opatření, je vyvěšeno na úředních deskách ministerstva zemědělství a krajských úřadů, jejichž území se týká, a zveřejněno na internetových stránkách Státní veterinární správy.

Zobrazit celý text