články

c12c798662179c57247193d1b2120a8c.jpg

Proběhl zápis do 1. ročníku

Ve čtvrtek 4. února se naše škola zaplnila budoucími prvňáčky spolu se svými rodiči. Při první návštěvě školy je doprovázeli žáci z 6.A a 6.B – jejich budoucí patroni. K zápisu se dostavilo celkem 43 dětí, přičemž některým dětem byl uložen odklad. Další děti budou zapsány při dodatečném zápisu. Fotografie ze zápisu (v příloze) pořídil Jan Zágler.

Rodiče najdou podrobnější informace zde.

ÚMČ

Zobrazit celý text
3706f5013fa9451d5cd3222adc9fac32.jpg

Informace o prozatímním jednání

mezi firmou ROPID a Odborem dopravy ÚMČ Praha 16 - Radotín

Zobrazit celý text
e009abca07bf49d4f36556b867b04c1e.jpg

Intenzivní jednání s firmou ROPID

Vážení spoluobčané,

i nadále probíhají intenzivní jednání s firmou ROPID, Dopravními podniky Praha a Odborem dopravy Radotín o možnosti zajíždění linky č. 244 z Prahy přes zastávku nám. Omladiny směrem do Radotína a to přes ulici Dostihovou a Strakonickou. V opačném směru z Radotína na Smíchovské nádraží zatím nedošlo k dohodě jakým způsobem by linka č. 244 mohla zajíždět na zastávku nám. Omladiny. Tudíž tento směr by byl provozován ve stávajícím režimu. Jednání ohledně linky č....

Zobrazit celý text
da0ff47edcced5eab402e93b43865987.jpg

Žádost o změnu v provozu autobusů ve Velké Chuchli

Vážení občané,

chceme Vás informovat, že i nadále probíhají jednání a intervence ze strany naší MČ na firmu ROPID. Nadále požadujeme změny ve vedení linek autobusů č. 172 a 244. Dne 19.1.2016 byl opět poslán další požadavek na firmu ROPID  - více si můžete přečíst v přiloženém dokumentu.

ÚMČ

Zobrazit celý text
61a3ef9bf931f7aaae52bd0c3b6f1bd8.gif

Obnova Katastrálního operátu a daň z nemovité věci

Upozorňujeme vlastníky nemovitých věcí (pozemků, staveb, jednotek) v k.ú. Radotín, že dnem 10. listopadu 2015 vstoupila v platnost obnova katastrálního operátu v k.ú. Radotín (tj. přepracování původní katastrální mapy do digitální podoby).

Zobrazit celý text
673a82c5debb2885d19c6f43c805b9a2.jpg

Schůzka zástupců naší MČ a ROPIDU

Vážení občané,

dne 4.1.2016 od 16:00 do 18:00 hod. proběhla v Rytířské ulici č. 10 schůzka zástupců naší MČ ( pan starosta Stanislav Fresl, pan místostarosta Martin Šimek a pan zastupitel Bc. Jiří Barcal) a firmy ROPID (pan ředitel Ing. et Ing. Petr Tomčík a pan zástupce ředitele pro dopravu Ing. Martin Šubrt). Projednávaly se zde další možnosti a varianty linek autobusů č. 172 a č. 244.

Závěr vyzněl tak, že se firma situací hodlá nadále zabývat v tom smyslu, aby se...

Zobrazit celý text
6ed0b6aaee02bd43dc6ed1c0c93246e1.jpg

Otevření nové třídy Mateřské školy

Symbolicky na první školní den 4. ledna 2016 byla otevřena nově vybudovaná třída chuchelské mateřské školy. Za přítomnosti ředitelky školy paní Aleny Kučerové, učitelek a žáčků této nové třídy, přestřihli slavnostní pásku náměstkyně primátorky MHMP paní prof. Ing. Eva Kislingerová CSc. a starosta Velké Chuchle pan Stanislav Fresl. Přítomen byl i místostarosta pan Martin Šimek. Paní náměstkyně se o nové třídě vyjádřila s velkým uznáním a doslova prohlásila, že je nadšená. S dětmi ve třídě si...

Zobrazit celý text
08de297ca9dea3141f548e12b39b70ad.jpg

Informační zpravodaj PID č. 2/2016

Zobrazit celý text
e8273d75140fcaa11ac3c37c8f683688.jpg

Autobusy od ledna mění trasy - kvůli bezpečnosti

Dlouhodobá jednání a snaha o všeobecnou shodu při řešení nevyhovující dopravní a bezpečnostní situace u železničního přejezdu ve Velké Chuchli nevedla ke kýženému výsledku. Až dvě události z půlky října, při nichž šlo o lidské životy, věci posunuly razantně dopředu. Od 4. ledna 2016 se proto mění dopravní značení a trasy autobusů 172, 244 a 561.

Zobrazit celý text
c1bf101912545c7b7869c7d522309780.jpg

Vyjádření ROPIDU ke změnám autobusových linek 172, 244

Vážení občané,

níže v příloze si můžete přečíst vyjádření ze strany ROPIDU k problematice změn tras a jízdních řádů linek autobusů 172 a 244.

Veškeré informace budou k přečtení též na nástěnkách Městské části.

ÚMČ

Zobrazit celý text