články

15a51f66d9108f15b90dd2d3429f33a7.png

Pražské služby jsou připraveny na svoz odpadu během vánočních svátků

Pražské služby zajistí svoz směsného a tříděného odpadu na jimi obsluhovaných městských částech (mimo Prahu 2, 3, 8, 9, 10, 14, 18, 19, 20, Dolní Chabry, Ďáblice, Březiněves, Čakovice, Vinoř, Satalice a Praha – Troja, kde svoz odpadu obstarávají společnosti AVE, Komwag a Ipodec) během vánočních a novoročních svátků. Program svozu bude vytvořen tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek.

Zobrazit celý text
c256b0b782b0719a72ec92fe8603455b.jpg

Třetí adventní koncert a pozvánka na vánoční trh

Třetí adventní koncert 11. prosince od 15 hodin přinese do římskokatolického kostela sv. Petra a Pavla adventní sbory a Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby.

Zobrazit celý text
b1831d12c5dd0ccd61e36f4d9dcfc55c.png

Přístavba Základní školy

Vážení spoluobčané, rád bych Vás opět po čase seznámil s průběhem přístavby základní školy. O přístavbě informoval občany pan starosta poprvé již více než před rokem na stránkách Městské části a dále pak v tomto roce v Chuchelském zpravodaji. O průběhu přístavby, včetně prezentace a vizualizace projektu se mohli občané dozvědět také na několika Zastupitelstvech MČ.

Zobrazit celý text
355bde77715365cfdc05e90eab300408.jpg

Informační zpravodaj PID č. 22/2016

Zobrazit celý text
7e83e34ccf6db75a5b28ea86fa76e342.jpg

Tradiční mobilní zvonohra

Vážení občané, zveme Vás na druhý svátek vánoční v pondělí 26.12.2016 v 10.00 hod. k poslechu tradiční mobilní zvonohry Carillon pana Petra R. Manouška na nám. Chuchelských bojovníků. Stanislav Fresl, starosta MČ Velká Chuchle

Zobrazit celý text
8d9535d7f4f1bde5df6375be93b67567.jpg

Část potoka Vrutice projde zkapacitněním

Část koryta potoka Vrutice u mostu pod železniční tratí musí být prohloubena. V současné době zde totiž dochází ke vzdouvání vody, celá oblast je zanášena naplaveninami a v případě povodně hrozí vylití vody z břehů. Rada hl. m. Prahy dnes schválila uzavření smlouvy s vítězem veřejné zakázky, společností Sdružení Nowastav-AZ Asanace-Vrutice s nabídkovou cenou 6 297 000 Kč bez DPH. /Tisková zpráva ze 40. jednání Rady hl. m. Prahy 29. listopadu 2016/

Zobrazit celý text
ea03bb494ff2a0c012e44989db0ce2ae.jpg

Hasiči rozsvítili vánoční strom

Parta chuchelských dobrovolných hasičů přišla s výborným nápadem, připomenout si Adventní čas rozsvícením vánočního stromu. A tak pod záštitou městské části Praha- Velká Chuchle a starosty Stanislava Fresla, byl na první Adventní neděli 27. listopadu v 17:00 hod. slavnostně rozsvícen strom na náměstí Chuchelských bojovníků.

Zobrazit celý text
61f67e63b2e2b4e5cab5ca2f52256987.png

Po čertech dobrá neděle na Letenské pláni

Vážení občané, rádi bychom Vás pozvali na rodinnou akci Po čertech dobrá neděle na Letenské pláni, kterou pořádáme ve spolupráci s pražskými domy dětí a mládeže. Bližší informace k akci naleznete v příloze. Budeme se těšit na viděnou!

Zobrazit celý text
597ce62c1caf393ea91c7c2f351322d7.jpg

První veřejné plánování okolí Lochokovského tunelu

Srdečně Vás zveme na první veřejné plánování OKOLÍ LOCHKOVSKÉHO TUNELU VAŠIMA OČIMA. Ve středu 30.listopadu 2016 v 18:00. hod v jídelně ZŠ Charlotty Masarykové - Starochuchelská 240/38, Velká Chuchle.

Zobrazit celý text
dd11da824b2d98671a5861f71f5dfff6.jpg

Senioři z Velké Chuchle navštívili Kuks a okolí

20. září 2016 pořádal Klub seniorů výlet na Kuks. Sraz byl v 8 hodin na obvyklém místě a to na Náměstí Omladiny. Už v 9.58 hod. jsme dorazili do Kuksu. Než jsme se vydali na prohlídku hospice, tak jsme si mohli prohlédnout expozici o výrobě léků s názvem „Kouzlo apatyky“. Poté následovala základní prohlídka hospice.

Zobrazit celý text