články

355bde77715365cfdc05e90eab300408.jpg

Informační zpravodaj PID č. 22/2016

Zobrazit celý text
7e83e34ccf6db75a5b28ea86fa76e342.jpg

Tradiční mobilní zvonohra

Vážení občané, zveme Vás na druhý svátek vánoční v pondělí 26.12.2016 v 10.00 hod. k poslechu tradiční mobilní zvonohry Carillon pana Petra R. Manouška na nám. Chuchelských bojovníků. Stanislav Fresl, starosta MČ Velká Chuchle

Zobrazit celý text
8d9535d7f4f1bde5df6375be93b67567.jpg

Část potoka Vrutice projde zkapacitněním

Část koryta potoka Vrutice u mostu pod železniční tratí musí být prohloubena. V současné době zde totiž dochází ke vzdouvání vody, celá oblast je zanášena naplaveninami a v případě povodně hrozí vylití vody z břehů. Rada hl. m. Prahy dnes schválila uzavření smlouvy s vítězem veřejné zakázky, společností Sdružení Nowastav-AZ Asanace-Vrutice s nabídkovou cenou 6 297 000 Kč bez DPH. /Tisková zpráva ze 40. jednání Rady hl. m. Prahy 29. listopadu 2016/

Zobrazit celý text
ea03bb494ff2a0c012e44989db0ce2ae.jpg

Hasiči rozsvítili vánoční strom

Parta chuchelských dobrovolných hasičů přišla s výborným nápadem, připomenout si Adventní čas rozsvícením vánočního stromu. A tak pod záštitou městské části Praha- Velká Chuchle a starosty Stanislava Fresla, byl na první Adventní neděli 27. listopadu v 17:00 hod. slavnostně rozsvícen strom na náměstí Chuchelských bojovníků.

Zobrazit celý text
61f67e63b2e2b4e5cab5ca2f52256987.png

Po čertech dobrá neděle na Letenské pláni

Vážení občané, rádi bychom Vás pozvali na rodinnou akci Po čertech dobrá neděle na Letenské pláni, kterou pořádáme ve spolupráci s pražskými domy dětí a mládeže. Bližší informace k akci naleznete v příloze. Budeme se těšit na viděnou!

Zobrazit celý text
597ce62c1caf393ea91c7c2f351322d7.jpg

První veřejné plánování okolí Lochokovského tunelu

Srdečně Vás zveme na první veřejné plánování OKOLÍ LOCHKOVSKÉHO TUNELU VAŠIMA OČIMA. Ve středu 30.listopadu 2016 v 18:00. hod v jídelně ZŠ Charlotty Masarykové - Starochuchelská 240/38, Velká Chuchle.

Zobrazit celý text
dd11da824b2d98671a5861f71f5dfff6.jpg

Senioři z Velké Chuchle navštívili Kuks a okolí

20. září 2016 pořádal Klub seniorů výlet na Kuks. Sraz byl v 8 hodin na obvyklém místě a to na Náměstí Omladiny. Už v 9.58 hod. jsme dorazili do Kuksu. Než jsme se vydali na prohlídku hospice, tak jsme si mohli prohlédnout expozici o výrobě léků s názvem „Kouzlo apatyky“. Poté následovala základní prohlídka hospice.

Zobrazit celý text
3aa9bd262e948c6d720f0c03f58d4165.jpg

Rozsvícení vánočního stromečku ve Velké Chuchli

Sbor dobrovolných hasičů Praha-Velká Chuchle pod záštitou Městské části Praha-Velká Chuchle a pana starosty Stanislava Fresla si Vás dovolují pozvat na SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU A SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ S OBČERSTVENÍM, které se uskuteční dne 27.11.2016 od 16:00 hod. na náměstí Chuchelských bojovníků. Rozsvícení stromečku proběhne v 17:00 hod.

Zobrazit celý text
1e01aeb8ab03d17272fb39e997e489bb.jpg

Socio-ekonomická studie území soutoku Berounky a Vltavy

Cílem následujících otázek je zjistit, jaký je Váš pohled na současný stav území soutoku Berounky a Vltavy. Otázky jsou zaměřeny na současné využití a postoje lidí spojených s tímto územím. Tento nezávislý vědecký výzkum je prováděn Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (CzechGlobe).

Zobrazit celý text
041a221ef0b547f2a6e0c42bb223a210.jpg

Informační zpravodaj PID č. 21/2016

Zobrazit celý text