články

9130ba7efc04b4d1cc1dc12ff877585f.jpg

Pražské břehy

„Rada hlavního města Prahy schválila dne 4. 2. 2014 dokument, jehož prostřednictvím město deklaruje svůj cíl vytvořit z pražských břehů celoměstsky významný veřejný prostor, který bude sloužit obyvatelům zejména jako pobytové a relaxační místo. Skončí tak stav, kdy jdou dílčí investice města, ale i jednotlivých soukromníků často proti sobě. Koncepci pražských břehů zpracoval Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha).“Představa o využití břehů...

Zobrazit celý text
5c23425d57a85b1c0fcbf8911553b8f2.jpg

Dotazník k rozvoji MČ Velká Chuchle

Vážení sousedé,

v návaznosti na personální změny ve vedení Magistrátu hl.m. Prahy (MHMP)došlo i k obměně ve vedení Institutu plánování a rozvoje (IPR), který odpovídá za tvorbu územně plánovací dokumentace pro oblast Prahy. Tyto změny se v pozitivní rovině odrazily zejména v akceleraci tvorby návrhu zcela nového územního plánu, který je známý pod označením Metropolitní plán a také v lepší komunikaci s jednotlivými městskými částmi, kterým byl dán určitý prostor pro participaci na...

Zobrazit celý text
ef7f2de05ebc891c2b720ff89c22231f.jpg

Informační zpravodaj PID č. 15/2015

Zobrazit celý text
04d78c5a6d3dbba1dac510c387c75c16.jpg

Záznam z jednání Optimalizace trati Praha-Beroun ze dne 25.6.2015

Záznam z jednání Optimalizace trati Praha - Beroun.

Zobrazit celý text
523207170c3cdf67de83d9cbf5337e7d.jpg

Protokol o kontrole stavby "Obchodní zařízení Strakonická" ze dne 1.7.2015

Zobrazit celý text
1a34c1e568d7ed23197f51cd3aed458b.jpg

Přístavba Základní školy Charlotty Masarykové

Vážení spoluobčané,

chtěl bych Vás stručně informovat o přípravách a následné realizaci přístavby ZŠ.Vzhledem k nárůstu nejen obyvatel ale i dětí je třeba provést přístavbu ZŠ a to o 7 tříd. Stavební úpravy budou zahájeny demolicí stávajících přízemních tříd. Na jejich místě bude přistavěna nová část budovy a zároveň nad současnou jídelnou vznikne nástavba, která propojí stávající budovu s přístavbou a vytvoří jeden celek. Máme na to málo času, protože celá přístavba musí být...

Zobrazit celý text
5188f0ad4fc0507f312fae4555886b4c.jpg

Informační zpravodaj PID č. 14/2015

Zobrazit celý text
f21a4589981b6272ef41191953ce7d41.jpg

Stavební úpravy Mateřské školy

Jak určitě většina z Vás vážení spoluobčané ví, je problém nárůstu dětí do mateřské školy stejný jako v ZŠ. I tady je nutné provést přístavbu, která nebude tak rozsáhlá jako je tomu u základní školy. V tomto případě se jedná o jednu třídu s příslušenstvím a hygienickým zařízením. Projekt současné budovy je chráněn autorským právem což byl první úkol – souhlas projektanta. Pan místostarosta Martin Šimek, který se stejně jako u ZŠ stará i o přístavbu MŠ, se tohoto úkolu zhostil velmi dobře. To...

Zobrazit celý text
f36d855ef3981600f9bbfc0fa8c70c67.jpg

Informační zpravodaj PID č. 13/2015

Zobrazit celý text
f40b01fc7613e7bd4a36780983a10020.jpg

Informace ohledně tvorby Metropolitního plánu

Metropolitní plán, připravovaný Institutem plánování města Prahy je ve své poslední fázi zpracování. Z tohoto důvodu proběhly v rozmezí května až června schůzky se všemi městskými částmi nad mapami jednotlivých oblastí se zástupci Kanceláře metropolitního plánu. Také zástupci Velké Chuchle se dne 18. května sešli ve velice reprezentativním složení se zpracovateli plánu na konzultační schůzce.

Jednalo se o dobrovolnou konzultaci bez právní závaznosti, neboť ke skutečnému...

Zobrazit celý text