články

9bce5ec338620275e40fe6ea5b5ea3b9.jpg

Plán zimní údržby

Vážení občané Velké a Malé Chuchle, jménem řídícího štábu zimní údržby si Vás dovoluji upozornit na zveřejnění Plánu zimní údržby na rok 2015, který byl schválen na zasedání ZMČ dne 24.11.2014 usnesením č. 2/2014 (bod 2/11) týkající se zajištění sjízdnosti a schůdnosti vybraných komunikací ve vlastnictví HMP svěřených do správy MČ Praha - Velká Chuchle, a to v souladu se zákonem o pozemních komunikacích a příslušnými vyhláškami HMP (zde vložit odkaz na webovou stránku MČ).

Zobrazit celý text
19b795197d35592a53a0b4ed36c3660f.jpg

Zápis z jednání ZMČ se SŽDC

Starosta svolal předmětné jednání na den 1.12.2014 (po upřesnění od 10.00 hodin) a to z důvodu zjištění současného stavu přípravy mimoúrovňového křížení trati ČD ve variantě E - TUNEL (technologie, časový plán výstavby, financování z fondů EU, údržba, úklid a provozuschopnost) a následné informovanosti široké veřejnosti o výsledcích tohoto jednání.

Zobrazit celý text
8a40a589259ff87daa5481742a681c61.jpg

Vlaky budou od prosince zastavovat ve Velké Chuchli

Od prosince 2014 dochází k celostátní změně jízdních řádů vlaků. Tentokrát se týkají i zastávky v Praze - Velké Chuchli. Ve směru z Prahy budou nově všechny vlaky zastavovat v zastávce Praha - Velká Chuchle a dalších.

Zobrazit celý text
ddb1a50be2c3aed43b641817858b3fb9.jpg

Informace z jednání 18.11. ohledně zjednosměrnění Radotínské a Mezichuchelské

V dopolední hodinách úterý 18.11.2014 proběhlo jednání na ÚMČ Praha 16 - Radotín ohledně jednosměrek ve Velké Chuchli. Jednání se zúčastnili zástupci Magistrátu hl. m. Prahy, TSK, Policie ČR, Úřadu MČ Praha - Radotín, odboru dopravy, starosty a zástupce starosty MČ Praha - Radotín, starosty MČ Praha - Velká Chuchle a Ing. Schůrka z ÚMČ Praha - Velká Chuchle.

Zobrazit celý text
e3d5cc6168d3a8a4b00884251642fd3f.jpg

Informační zpravodaj PID č. 21/2014

Zobrazit celý text
8a3244fbd910e6162e3d41c87d8e335c.jpg

Novým starostou je Stanislav Fresl

Vážení chuchelští občané, kdo by mě ještě neznal, jmenuji se Stanislav Fresl a býval jsem starostou Velké Chuchle v období let 1996 až 2010. Na ustavujícím jednání ZMČ dne 10.11.2014 jsem byl opět zvolen starostou naší městské části Praha - Velká Chuchle pro funkční období 2014 až 2018.

Zobrazit celý text
2ab66eb9629b258067b6c3f9de9982a7.jpg

Zastupitelé na období 2014 až 2018

Na včerejším, tj. 10.11.2014 ustavujícím jednání ZMČ složili slavnostně slib noví zastupitelé Městské části Praha - Velká Chuchle.

Zobrazit celý text
8a36526b65c7f29705915dc4e0ef9da1.jpg

Komunální volby 2014 - noví zastupitelé

Seznam nových zastupitelů dle výsledku Komunálních voleb 2014.

Zobrazit celý text
ec13e59ae8ec9553a17a7ba13cc95ee9.jpg

Statistika nehodovosti Velká Chuchle za r. 2013

Jedním z odůvodnění MČ Praha 16 při stanovení dočasné úpravy dopravního značení ve Velké Chuchli (zjednosměrnění Radotínské a Mezichuchelské), byla údajná rizikovost ul. Radotínské z důvodu cit. „TSK hl. m. Prahy má komunikaci Radotínskou za rok 2013 vedenou mezi úseky s nejvyšším počtem nehod chodců v Praze."

Zobrazit celý text
f15fe6720d7454952ffb8d5b4d399a77.jpg

Informační zpravodaj PID č. 20/2014

Zobrazit celý text