články

7fb1d99167df7623042fb5cdf059e08d.jpg

Velikonoční jarmark v Základní škole

Tři třídy chuchelské základní školy se v úterý 22. března proměnily v tržiště a žáci některých tříd v trhovce, kteří na Velikonočním jarmarku nabízeli nejrůznější zboží s  Velkonoční tematikou. Byly zde nejen k vidění ale i ke koupi předměty vlastnoruční výroby, zákusky, bylo možné se občerstvit čajem či kávou. Mladí prodavači si vedli na výbornou, takže zákazníci, a nebylo jich málo, odcházeli s jarmarku spokojeni. Uspořádání Velikonočního jarmarku, si základní škola může s čistým svědomím...

Zobrazit celý text
39ed9bbf5045371e7bb35aa4f7ca4793.jpg

Hornbach otevřel své brány

Ve středu 23. dubna v sedm hodin ráno zahájila projektová prodejna HORNBACH, která vyrostla mezi Malou a Velkou Chuchlí svůj provoz. Jedná se o jubilejní desátou prodejnu Hornbachu na území České republiky. V předvečer otevření se v úterý 22. konal slavnostní večer, který svým projevem zahájil předseda představenstva Hornbach Holding A.G. pan Albrecht Hornbach. V rámci slavnostního večera převzal starosta Velké Chuchle pan Stanislav Fresl z rukou jednatele společnosti Hornbach ČR a Slovensko...

Zobrazit celý text
9929b5cffc0d07bf0dc86c27715c7152.jpg

Vládkyně zimy Morana skončila ve Vltavě

Opravdové jarní počasí provázelo průvod žáčků mateřské školy, který se za doprovodu pedagogického sboru vydal na pouť Velkou Chuchlí směrem k řece Vltavě, aby do její chladné vody byla vhozena vládkyně zimy Morana. Na své cestě se průvod žáčků zastavil před budovou místního úřadu, kde se všichni pozdravili s panem starostou. Na břehu Vltavy se jednotlivé třídy s Moranou ještě na rozloučenou vyfotografovali a potom již paní učitelka Jana Skálová odvážně sestoupila až na kraj řeky a vládkyni...

Zobrazit celý text
b805bfb97122688d2d16f5072219ea3a.jpg

Informační zpravodaj PID č. 5/2016

Zobrazit celý text
e58d0e9857720ee03356e0d781aeeb86.jpg

Akce rodinného centra se konala v Sokolovně

Ve spolupráci s chuchelským Sokolem uspořádalo rodinné centrum Chuchle v sobotu 12. března dopoledne divadelní představení pro děti. Vstupné bylo dobrovolné. Pohádku Hlavně nečaruj, aneb kniha kouzel fuč, přijela dětem zahrát divadelní společnost GAUDIUM. Škoda, že hezké představení a vynaloženou snahu herců i pořadatelů nepřišlo podpořit více diváků. Hlediště sokolovny bylo připraveno na mnohem více diváků, než na těch 26 přítomných. Kdo přišel určitě nelitoval, možná, že budou litovat ti...

Zobrazit celý text
7729c35d5efacdd49c84dcd8f2a99f82.jpg

Úsměvné dopoledne v chuchelské knihovně

Žákyně a žáci obou druhých tříd Základní školy Charlotty Masarykové si v úterý 10. března dopoledne přišli poslechnout úryvky z knížky Oldřišky Ciprové Deník praštěný ségry a šílenýho bráchy, které jim v chuchelské knihovně předčítala paní Lenka Němcová, která zmíněnou zábavnou knížku vybavila hezkými ilustracemi. Veselé příběhy ségry a bráchy přítomné posluchače zaujaly a pobavily. Nápad paní učitelky výtvarné výchovy uspořádat čtení právě v knihově, je třeba pochválit, neboť příjemné...

Zobrazit celý text
3c88cea0d8725eee4b7432f5dccb26f2.png

Tibetská vlajka na Chuchelském úřadě

Letos se opět symbolicky připojíme k celosvětové akci „Vlajka pro Tibet“, jíž pořádá Spolek Lungta. Stejně jako v minulých letech tibetská vlajka zavlaje ve čtvrtek 10. března na budově zdejšího úřadu.

V loňském roce kampaň podpořilo 697 českých obcí, měst, městských částí či krajů, řada škol a kromě různých organizací i mnoho občanů, kteří tak spontánně vyjadřují podporu tibetskému národu a připomínají si letošní 57. výročí povstání proti čínské okupaci Tibetu.

...

Zobrazit celý text
5f95aa2b14dc7268ee1dbbd8f56b1ce0.jpg

Maškarní bál ve Velké Chuchli

V neděli 7. února rodinné centrum CHUCHLE pořádalo již po třetí dětský maškarní bál. Účast byla opravdu hojná a k velkému překvapení všech byly pestré i masky účastníků. Pro děti byly připraveny soutěže, malování na obličej a spousta odměn.

Jsme rádi, že se již stalo tradicí, že občerstvení pro děti i dospělé funguje sousedskou donáškou a tak máme všichni možnost ochutnat co se peče v jiných našich domácnostech. Vrcholem letošního karnevalu byl i dort v podobě Mimoňky, za který...

Zobrazit celý text
c56ba61b99c83ceace499a435388a553.jpg

Informační zpravodaj PID č. 4/2016

Zobrazit celý text
514fa7814b1a2dc191551d8d22429ca4.jpg

Výroční valná hromada členů Chuchelského Sokola

V pátek 26. února se členové chuchelského Sokola slétli ve svém stálém „hnízdě“ – sokolovně, aby na výroční valné hromadě zhodnotili práci jednoty za uplynulý rok 2015. Valnou hromadu zahájil a řídil starosta jednoty pan Ing. Miroslav Mendlík. Přítomní členové vyslechli zprávu o činnosti jednoty, ze které vyplynulo, že chuchelský sokol se za odvedenou práci nemusí stydět a právem na ní může být hrdý. Plán práce na rok 2016, který přednesla náčelnice paní Martina Schönbauerová je opět pestrý...

Zobrazit celý text